Themista®

Biomassa zoals afvalwaterzuiveringsslib, een restproduct bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie, heeft een grote potentiële energie-inhoud. Vergisting van biomassa levert biogas op. Nieuwe technieken maken het mogelijk om vergisting van natte slibstromen uit afvalwater te maximaliseren en meer biogas uit dezelfde slibhoeveelheid te verkrijgen, waarbij de hoeveelheid restafval verder wordt verminderd.

Nog meer energie uit afvalwater dus! Deze innovatieve slibgistingstechnologie met de naam Themista® is ontwikkeld samen met RHDHV, Stowa en waterschap Zuiderzeeland. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is het eerste waterschap die gebruikt maakt van deze nieuwe technologie. Het betekent voor de zuivering op Kralingseveer meer efficiency door hogere slibafbraak en daarmee hogere biogasopbrengst en ook minder transportbewegingen door afname van afvalstromen. De capaciteit van de bestaande gistingsinstallatie wordt vergroot, waardoor ook het zuiveringsslib van de andere afvalwaterzuiveringsinstallaties op efficiënte wijze kan worden behandeld. In alle aspecten draagt Themista® bij aan verdere verduurzaming van dit waterschap.

Nieuws

themista Kralingseveer

Foto awzi Kralingseveer
Logo life plus
Logo Life Plus

Themista® receives even more energy from our waste water!

Even more energy from waste water due to the innovative sludge reduction techniques Themista® and Ephyra®. These are two pre-treatment technologies - developed by Royal HaskoningDHV to reduce the amount of waste (sludge) production from the waste water treatment process and maximize the amount of biogas produced. These innovative sludge reduction technologies are characterized by high efficiency, robustness and low running costs. Laboratory tests in 2012 and 2013 promise high expectations for the application in both domestic and industrial wastewater streams. Therefore, this technique has been recently patented.

Kralingseveer Themista


Pilot Research

The next phase is a pilot study on a practical scale. Both of the innovations can be used as pre-treatment technologies with  existing sludge digesters. For example in waste water treatment plants, to be able to receive even more energy from the waste water treatment process. Ephyra may also be used as an independent digester.
The results of the pilot study should make it possible to conduct business cases in which the technical and financial feasibility and affordability of the technologies can be substantiated. 
The pilot study at the waste water treatment plants in Tollebeek (Ephyra®) and Kralingseveer (Themista®) in Capelle aan den Ijssel is subsidized by the Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). The implementation is in the hands of Royal HaskoningDHV, in cooperation with Logisticon Water Treatment, Water Authority Schieland en de Krimpenerwaard, Water Authority Zuiderzeeland, Endress+Hauser and the STOWA, with assistance from the TU Delft.