Uit jouw afvalwater halen wij energie!

Vandaag al genoeg energie voor

wasjes

Groene energie uit rioolwater? Dat klinkt onwaarschijnlijk, maar het kan en het gebeurt. Bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard werken we al een aantal jaar aan technologieën om energie terug te winnen uit rioolwater. Zo draait onze afvalwaterzuiveringsinstallatie Kralingseveer onderaan de Van Brienenoordbrug in Capelle aan den IJssel inmiddels volledig op ‘eigen' waterschapsenergie. Afkomstig van poep en plas, dus van ons allemaal.

De afvalwaterzuiveringsinstallatie Kralingseveer zuivert dagelijks het afvalwater van ruim 360.000 inwoners uit Rotterdam en Capelle aan den IJssel.

Duurzame energie uit waardevol slib

Het hoogheemraadschap zorgt dagelijks voor schoon oppervlaktewater. Dit doen we onder andere door het afvalwater van de inwoners en bedrijven in ons beheersgebied te zuiveren in afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's). In het slib dat na de zuivering overblijft, bevinden zich veel waardevolle stoffen. Dankzij slimme technieken wordt daaruit energie gehaald. In de biogasinstallatie op AWZI Kralingseveer vergisten we het slib. Het biogas dat hierbij vrijkomt gebruiken we als brandstof om onze installatie op te laten draaien. Waterschapsenergie is bij uitstek een duurzame vorm van groene energie. Afvalwater produceren we dagelijks in ons eigen huis, met elke douchebeurt en met elke gang naar het toilet.

Zo doen we dat

 1. Afvalwater komt via de riolering aan op een van onze negen afvalwaterzuiveringsinstallaties.


 2. Allereerst verwijdert het hoogheemraadschap allerlei zaken die niet in het riool thuishoren, zoals maandverband, plastic, grof vuil, bladeren, zand en ander afval. Dit gaat deels naar de vuilverbranding en wordt deels gerecycled.


 3. Daarna gaat het afvalwater naar een bassin, waar de vaste delen naar de bodem zinken. Dit slib gaat naar de gisting. 


 4. Het water is nog steeds niet schoon genoeg om terug de natuur in te laten stromen. Er zitten nog veel opgeloste stoffen in het water zoals stikstof en fosfaat. Daarom doen we bacteriën in het afvalwater die de vieze stofjes ‘opeten'. Dit zijn bacteriën die van nature ook in sloten voorkomen en die ook daar het water schoonhouden. De bacteriën werken extra hard als het water zuurstofrijk is. Daarom helpen we de natuur een handje en voegen we extra zuurstof toe.


 5. Tenslotte scheiden we bacteriën (slib) en water van elkaar. Dit gebeurt in grote ronde tanks. De bacteriën worden voor een deel opnieuw ingezet voor het proces van zuiveren, een ander deel gaat naar de gisting.


 6. Het afvalwater is nu gezuiverd en weer schoon genoeg voor de natuur. We lozen het schone water op de rivier(en). 

 7. Wat we overhouden is slib. Bij de vergisting van dit slib komt biogas vrij. Vergisting is een biologisch proces waarbij bacteriën in een zuurstofvrije omgeving biogas produceren uit slib. Eigenlijk is het een rottingsproces waarbij onder andere methaan vrijkomt, dit levert biogas op. Waterschapsenergie: groene energie uit afvalwater. 

We werken de komende jaren aan nog meer waterschapsenergie

Het hoogheemraadschap wil steeds meer waterschapsenergie opwekken. Uiteindelijk hebben we bereikt dat de awzi Kralingseveer helemaal energieneutraal draait. Om dit te bereiken zijn we onder meer het zuiveringsslib van onze awzi Kortenoord gaan verwerken in de biogasinstallatie op Kralingseveer. Maar wat bereikt het hoogheemraadschap met zo'n maatregel? Hierbij een aantal cijfers:

 • De awzi Kralingseveer is van een biogasproductie van 290 m³ per uur, naar een productie van 341 m³/uur gegaan.
 • Oftewel: van 2.540.400 m³ biogas in 2014 naar 2.987.160 m³ biogas per jaar in 2022.
 • Dit is een stijging van circa 17% meer waterschapsenergie!
 • Deze 446.760 m³ meer biogas levert ons 893.520 kWh meer elektriciteit op.
 • Tegelijkertijd stoten we hierdoor 800.000 kilo minder CO2 uit.
 • En besparen we 225.000 euro per jaar aan exploitatiekosten.

Awzi Kortenoord zuivert het afvalwater van ongeveer 129.000 inwoners.

Interessante links

Waterschapsenergie

De grondstoffabriek

De energiefabriek

Waterschapsenergie is bijzonder omdat het een slimme en groene vorm van energie is, waaraan we allemaal een bijdrage leveren. Waterschapsenergie maken we samen!