Gemaakt op: vrijdag 23 oktober 2020

Samenvatting

In mei 2020 is een screening van gewasbeschermingsmiddelen uitgevoerd. De screening bevestigt het beeld dat verreweg de meeste gewasbeschermingsmiddelen worden aangetroffen in of binnen de invloedssfeer van de glastuinbouwgebieden. In de Krimpenerwaard worden vrijwel geen gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen.

Inleiding

HHSK heeft een meetnet voor gewasbeschermingsmiddelen (GBM)1. Het meten van gewasbeschermingsmiddelen is erg kostbaar. Daarom worden deze stoffen maar op een beperkt aantal locaties gemeten en vooral gemeten waar deze stoffen verwacht kunnen worden. De meeste meetlocaties liggen daarom in het glastuinbouwgebied.

In een groot deel van het gebied van HHSK worden normaal gesproken geen gewasbeschermingsmiddelen gemeten. Dat is omdat we aannemen dat deze stoffen daar ook niet of nauwelijks voorkomen. Het is echter ook goed om een aanname te toetsen. Daarom is er in mei 2020 een screening uitgevoerd op 66 locaties verspreid over het hele beheergebied van HHSK. In het normale meetnet worden 3 GBM-pakketten gemeten met in totaal 224 verschillende stoffen. Om de kosten te beperken is voor de screening gekozen om alleen GBM-pakket B te meten. De stoffen uit dit pakket worden het meest aangetroffen. Dit pakket bevat 78 stoffen.2

Onderzoeksvragen

Deze rapportage geeft een antwoord op de volgende vragen:

  1. Waar worden gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen?
  2. Hoeveel verschillende gewasbeschermingsmiddelen worden aangetroffen?
  3. Waar worden welke stoffen worden aangetroffen?
  4. Waar hebben welke stoffen een concentratie boven de normwaarde?

Waar worden GBM aangetroffen

Het ligt voor de hand dat er een relatie is tussen het landgebruik en het aantreffen van gewasbeschermingsmiddelen. In onderstaande kaart is te zien welk landgebruik hoort bij ieder meetpunt.