Inleiding

Deze waterkwaliteitsrapportage beschrijft de waterkwaliteit in het gebied van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. In deze rapportage worden de toestand en de ontwikkelingen van het watersysteem op hoofdlijnen in beeld te gebracht.


Vragen over deze rapportage kunt u sturen naar


Tekening: Jasper de Ruiter, Tringa paintings