Hoofdstuk 3 Zwemwater

  • De zwemwaterkwaliteit is overal goed of uitstekend.
  • De zwemwaterkwaliteit voldoet op alle locaties aan de normen uit de EU Zwemwaterrichtlijn.
  • De duur van de periode met waarschuwingen voor blauwalgen is de laatste jaren afgenomen.

Introductie

Het waterschap heeft zeven zwemwaterlocaties waarvan het grootste deel in Schieland ligt. De kwaliteit van zwemwater wordt beoordeeld op de hoeveelheid fecale bacteriën9 en blauwalgen. De doelstelling voor bacteriologische kwaliteit volgt uit de Europese Zwemwaterrichtlijn en is tenminste aanvaardbaar. Het streven is om overal aan de klasse goed of uitstekend te voldoen. De doelstelling voor blauwalgen is om in het geheel geen waarschuwingen te hebben.

Bacteriologische kwaliteit

Op de onderstaande kaart (figuur 3.1) is de ligging van de verschillende zwemlocaties te zien. De kleur van de iconen geeft de bacteriologische kwaliteit aan. De kwaliteit is getoetst over de periode 2017-2020.

Figuur 3.1: Ligging van de zwemlocaties met de bacteriologische beoordeling (interactief)

Blauwalgen

In figuur 3.2 is te zien hoeveel dagen er tenminste een waarschuwing10 van kracht is geweest op één of meerdere zwemlocaties. Het totaal aantal dagen is het aantal dagen per locatie bij elkaar opgeteld. De blauwe balk geeft de situatie van het jaar 2020 weer.

Figuur 3.2: Aantal dagen per zwemlocatie met tenminste een waarschuwing voor blauwalg (interactief)

HOME


  1. Dit zijn bacteriën die afkomstig zijn uit de uitwerpselen van mens en dier.↩︎

  2. Naast een waarschuwing wordt er soms ook een negatief zwemadvies afgegeven. Een negatief zwemadvies geeft een hoger waarschuwingsniveau aan en wordt afgegeven als er meer blauwalgen zijn. In de grafiek wordt het onderscheid tussen waarschuwingen en negatieve zwemadviezen niet getoond.↩︎