Hoofdstuk 5 Conclusie

Er zijn 4 verschillende soorten uitheemse kreeften gevonden, waarvan de Rode Amerikaanse Rivierkreeft het meest talrijk is. Het is duidelijk dat de kreeften in de hele Krimpenerwaard voorkomen. In Schieland komen ze op een derde van de locaties voor. De meeste kreeften zijn in het midden van de Krimpenerwaard gevonden. In Schieland zijn de kreeften voornamelijk langs de rand aangetroffen en in kleinere aantallen. De vraag of de kreeftenpopulatie zicht uitbreid in dichtheid en/of areaal kan pas worden beantwoord als het onderzoek meerdere jaren is uitgevoerd.

Het is duidelijk dat de kreeften op veel plaatsen voorkomen. De aanwezigheid van kreeften is iets om rekening mee te houden. De komende jaren zullen wij het onderzoek herhalen. Hiermee kunnen wij de verspreiding van de kreeften in ons gebied volgen. De kennis over de aanwezigheid van kreeften kan gebruikt worden om rekening mee te houden in ons beleid en onze werkzaamheden.