B Vangsten per locatie

De vangsten per locatie kunnen hieronder geraadpleegd worden met een interactieve kaart en een interactieve tabel. De gegevens zijn ook te downloaden als MS Excelbestand: kreeften_per_soort_en_lengte.xlsx.

  • De kaart kan worden in- en uitgezoomd.
  • Door op een meetlocatie te klikken wordt getoond hoeveel kreeften er op de betreffende locatie zijn gevangen.
  • De ondergrond kan worden vervangen door een luchtfoto.

  • De tabel kan worden gesorteerd door op de kolomkoppen te klikken.
  • De gegevens uit de tabel kunnen worden geĆ«xporteerd met de knoppen die onder de tabel staan.