Hoofdstuk 4 Discussie

4.1 Toestemming visrechthebbenden

Vanwege de visserijwet was het voor dit onderzoek nodig om toestemming van de visrechthebbenden te verkrijgen. Alle visrechthebbenden die hebben gereageerd gaven toestemming. Een groot deel van de visrechthebbenden (32%) heeft echter niet gereageerd. Het is hierdoor niet duidelijk of zij bezwaren hebben tegen het onderzoek of dat ze niet de moeite hebben genomen om te reageren.

Door het ontbreken van de toestemming zijn er met name in Schieland minder locaties onderzocht. Rond Bleiswijk en Bergschenhoek zijn helemaal geen metingen uitgevoerd. Uiteindelijk konden 93 van de 141 (66%) gewenste locaties onderzocht worden.

Hoewel de bereidheid om toestemming te verlenen groot was, was het proces wel tijdrovend. Het is daarom belangrijk om tijdig te beginnen met het regelen hiervan. Een bijkomend voordeel hiervan is dat het dan mogelijk is om te voorkomen dat er witte vlekken ontstaan, zoals dit jaar in de gemeente Lansingerland.

Het moeten regelen van toestemming is een belangrijke hindernis voor goed kreeftenonderzoek. Het kost veel tijd en het waterschap is afhankelijk van de welwillendheid van visrechthebbenden. Het zou wenselijk zijn als de wettelijke regels worden aangepast om dit onderzoek beter te faciliteren.

4.2 Onderzoeksopzet

Dit jaar was het eerste jaar voor dit kreeftenonderzoek. Door gebruik te maken van een bestaande methode voor kreeftenonderzoek en de locaties van het vegetatiemeetnet kon een gebiedsbreed onderzoek worden opgezet. Ook kunnen de resultaten van het onderzoek vergeleken worden met het vegetatiemeetnet. Met relatief weinig middelen is zo veel nieuw inzicht mogelijk.

Er is nu gebruik gemaakt van een traject met 12 korven. Er is overwogen minder korven te gebruiken, om zo mogelijk tijd en geld te besparen. In de praktijk maakt het aantal korven echter niet zo veel uit voor de tijd die nodig is per locatie. De beperkende factor is eerder de reistijd tussen de locaties. Door 12 korven per locatie aan te houden is dit onderzoek ook vergelijkbaar met andere onderzoeken die op diverse plaatsen in Nederland zijn uitgevoerd. Een ander voordeel van het gebruik van 12 korven is dat de meting niet zo sterk beïnvloed wordt als er eens een korf stuk gaat.

4.3 Rode Amerikaanse Rivierkreeft dominant

De Rode Amerikaanse Rivierkreeft is veruit het meeste aangetroffen: op de meeste locaties en in de grootste aantallen. Deze soort graaft veel in de oevers en is een echte alleseter. In tegenstelling tot de andere kreeftensoorten verspreidt deze soort zich ook over land. Door deze eigenschappen en door de grote aantallen heeft deze soort waarschijnlijk de grootste impact op het ecosysteem. Eventuele maatregelen zullen zich dan ook vooral moeten richten op de Rode Amerikaanse Rivierkreeft.

4.4 Minder kreeften in Schieland

In Schieland zijn er op minder locaties kreeften aangetroffen dan in de Krimpenerwaard. Op de locaties in Schieland was het aantal kreeften per locatie ook kleiner. Mogelijk komt dit doordat de kreeften Schieland nog niet gekoloniseerd hebben. Het is echter ook mogelijk dat het gebied van Schieland minder geschikt is als leefgebied voor de rivierkreeften. Een mogelijke verklaring voor dit verschil is het verschil in bodemsoort: de Krimpenerwaard is een veengebied terwijl in Schieland de bodem op de meeste plaatsen uit klei bestaat. Door het kreeftenonderzoek in de komende jaren te blijven herhalen ontstaat hier na verloop van tijd meer duidelijkheid over.