Samenvatting

Uitheemse rivierkreeften, vooral de Rode Amerikaanse Rivierkreeft, zijn schadelijk voor het ecosysteem en zorgen met hun gegraaf voor oeverafkalving en baggeraanwas. HHSK heeft in 2022 voor de derde keer gebiedsbreed onderzoek laten uitvoeren naar het voorkomen van uitheemse rivierkreeften.

Het onderzoek is in mei uitgevoerd door op elke onderzoekslocatie 12 kreeftenkorven te plaatsen. Na een nacht is per soort het aantal kreeften geteld en gemeten. In totaal zijn er 114 locaties onderzocht.

Uit het onderzoek blijkt dat vooral de Rode Amerikaanse Rivierkreeft veel voorkomt. Daarnaast zijn nog 2 andere soorten rivierkreeften aangetroffen. In de Krimpenerwaard zijn op bijna alle locaties kreeften gevangen. In Schieland zijn op 34 van de 49 locaties kreeften gevangen. De hoeveelheid kreeften per locatie is in de Krimpenerwaard meestal groter dan in Schieland.

In Schieland zijn dit jaar op meer locaties en in een groter gebied kreeften gevonden dan in 2020 en 2021. De resultaten in de Krimpenerwaard zijn vergelijkbaar met de eerdere jaren. Het onderzoek bevestigt dat de kreeften in een groot deel van het gebied aanwezig zijn. Gezien hun negatieve invloed op het watersysteem is dit zorgelijk. Het blijft daarom noodzakelijk om de ontwikkeling van de kreeften de komende jaren te blijven volgen.
Gebruiksaanwijzing voor deze rapportage (YouTube).
Een pdf versie van deze rapportage (excl bijlagen) is hier te downloaden.