Hoofdstuk 5 Conclusie

Er zijn in 2022 drie verschillende soorten uitheemse kreeften gevonden, waarvan de Rode Amerikaanse Rivierkreeft het meest talrijk is. Het is duidelijk dat de kreeften in de hele Krimpenerwaard voorkomen. In Schieland komen ze op tweederde van de locaties voor. De meeste kreeften zijn in het midden van de Krimpenerwaard gevonden. In Schieland zijn de kreeften voornamelijk langs de rand aangetroffen en in kleinere aantallen.

De verspreiding van de Rode Amerikaanse Rivierkreeft is in 2022 grotendeels hetzelfde als voorgaande jaren. Wel is de verspreiding aan de noordkant van Schieland toegenomen. De Gestreepte en de Gevlekte Amerikaanse Rivierkreeft zijn in iets andere gebieden gevonden, maar op een vergelijkbaar aantal locaties als in 2021.

Het is duidelijk dat de kreeften op veel plaatsen voorkomen. De aanwezigheid van kreeften is iets om rekening mee te houden. De komende jaren zullen wij het onderzoek blijven herhalen. Hiermee kunnen wij de verspreiding van de kreeften in ons gebied volgen. De kennis over de aanwezigheid van kreeften kan gebruikt worden om rekening mee te houden in ons beleid en onze werkzaamheden.