C Aantal stoffen en meetpunten per jaar

In de loop van de tijd treden er soms veranderingen op in het meetnet voor gewasbeschermingsmiddelen. In deze bijlage is een overzicht opgenomen van welke stoffen en welke meetpunten er in welk jaar zijn gemeten.

Figuur C.1: Tabel met het aantal meetlocaties per stof per jaar

(#fig:bijlage-tabel-meetpunten, )Tabel met het aantal gemeten stoffen per meetlocaties per jaar