Inleiding

Deze rapportage geeft een overzicht van de metingen van gewasbeschermingsmiddelen in het gebied van HHSK.

Gewasbeschermingsmiddelen, ook wel bekend als bestrijdingsmiddelen, zijn giftige stoffen die meestal bedoeld zijn om landbouwgewassen te beschermen tegen schade en ziektes. Als deze stoffen in het water terecht komen kunnen ze echter schadelijk zijn voor het leven onder water. In het water zijn meestal veel verschillende stoffen tegelijk aanwezig. Hierdoor is het mogelijk dat er een schadelijk effect optreedt terwijl de stoffen wel aan de normen voldoen. Daarom wordt er naar gestreefd dat deze milieuvreemde stoffen niet in het oppervlaktewater terecht komen.

Er komen steeds nieuwe gewasbeschermingsmiddelen op de markt en ook worden er nieuwe meettechnieken ontwikkeld. Het meetpakket van gewasbeschermingsmiddelen verandert hierdoor soms een beetje. Het grootste deel van het meetpakket is echter sinds 2009 ongewijzigd. Het meetpakket bestaat uit ruim 200 verschillende stoffen.

Het meetnet voor gewasbeschermingsmiddelen is toegespitst op de gebieden waar deze stoffen naar verwachting gebruikt worden. De nadruk van het meetnet ligt daarom op het glastuinbouwgebied1. In de rapportage is een kaart opgenomen waarop de ligging van de meetpunten is te zien.


  1. In 2020 is er een gebiedsbrede screening uitgevoerd om controleren of deze verwachting juist is. Uit de screening blijkt dat gewasbeschermingsmiddelen vooral in het glastuinbouwgebied worden aangetroffen. In de Krimpenerwaard werden vrijwel geen gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen.↩︎