Hoofdstuk 3 Laatste 10 jaar

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de ontwikkeling van de gewasbeschermingsmiddelen in de periode 2011 tot en met 2021 (de laatste 10 jaar)6.

3.1 Hoeveel stoffen in het water?

In de onderstaande figuur is te zien hoeveel stoffen er in de laatste 10 jaar gemiddeld in het water wordt aangetroffen.

Het aantal verschillende gewasbeschermingsmiddelen dat in een gemiddeld monster wordt aangetroffen en hoeveel stoffen gemiddeld boven de grens van de norm worden gemeten.

Figuur 3.1: Het aantal verschillende gewasbeschermingsmiddelen dat in een gemiddeld monster wordt aangetroffen en hoeveel stoffen gemiddeld boven de grens van de norm worden gemeten.

3.2 Hoeveel normoverschrijdende stoffen?

In de onderstaande figuur is te zien hoeveel verschillende stoffen er jaarlijks worden aangetroffen en hoeveel van deze stoffen op een of meer locaties normoverschrijdend zijn aangetroffen.

Het aantal verschillende normoverschrijdende en niet-normoverschrijdende gewasbeschermingsmiddelen dat wordt aangetroffen.

Figuur 3.2: Het aantal verschillende normoverschrijdende en niet-normoverschrijdende gewasbeschermingsmiddelen dat wordt aangetroffen.

3.3 Hoeveel normoverschrijdingen

In de onderstaande figuur is weergegeven hoeveel normoverschrijdingen er jaarlijkse zijn geconstateerd per type landgebruik. De kans om een normoverschrijding te constateren is groter als er meer wordt gemeten (meer locaties of meer stoffen). Daarom is het aantal normoverschrijdingen in onderstaande figuur uitgedrukt als het percentage van alle toetsingen die er zijn uitgevoerd.

Het percentage van alle toetsingen waar een overschrijding wordt geconstateerd per type landgebruik.

Figuur 3.3: Het percentage van alle toetsingen waar een overschrijding wordt geconstateerd per type landgebruik.

HOME