Inleiding

De kwaliteit van het water wordt bepaald door een grote hoeveelheid processen. Deze processen zijn niet in alle wateren hetzelfde. Dat maakt het beschrijven en begrijpen van de waterkwaliteit ingewikkeld. Het is echter wel mogelijk om de toestand en de ontwikkelingen van het watersysteem op hoofdlijnen in beeld te brengen. Dat gebeurt in deze rapportage door een beperkt aantal belangrijke aspecten te beschrijven. Mogelijk geeft deze beschrijving aanleiding om verder te onderzoeken welke oorzaken leiden tot de getoonde waterkwaliteit.

Deze rapportage krijgt jaarlijks een update.Afdeling Watersystemen

Foto: Willem Kolvoort

Foto: Willem Kolvoort