Hoofdstuk 3 Zwemwater

De kwaliteit van zwemwater wordt beoordeeld op de hoeveelheid fecale bacteriën3 en blauwalgen. De doelstelling voor bacteriologische kwaliteit volgt uit de Europese Zwemwaterrichtlijn en is tenminste aanvaardbaar. Het streven is om overal aan de klasse goed of uitstekend te voldoen. De doelstelling voor blauwalgen is om in het geheel geen waarschuwingen te hebben.

3.1 Bacteriologische kwaliteit

Op de onderstaande kaart is de ligging van de verschillende zwemlocaties te zien. De kleur van de iconen geeft de bacteriologische kwaliteit aan. De kwaliteit wordt getoetst over de periode 2016-2019.

Figuur 3.1: Ligging van de zwemlocaties met de bacteriologische beoordeling

3.2 Blauwalgen

In de onderstaande figuur is te zien hoeveel dagen er een waarschuwing van kracht is geweest op één of meerdere zwemlocaties. Het aantal dagen is van alle locaties bij elkaar opgeteld. De blauwe balk geeft de situatie van het jaar 2019 weer. Door met de muis over de grafiek te bewegen is te zien om hoeveel zwemlocaties het gaat.

Figuur 3.2: Aantal dagen met tenminste een waarschuwing voor blauwalg op de zwemlocaties

Samenvattend

De bacteriologische kwaliteit wordt op bijna alle locaties beoordeeld in de hoogste klasse. Er zijn geen locaties waar de bacteriologische kwaliteit niet goed is.

Het aantal dagen met een waarschuwing voor blauwalgen is niet eerder zo laag geweest als in 2019.


  1. Dit zijn bacteriën die afkomstig zijn van uitwerpselen van mens en dier.