Leeswijzer

In deze rapportage is er voor gekozen om de toestand en ontwikkelingen zoveel mogelijk in figuren en tabellen weer te geven. De bedoeling is dat de figuren en tabellen voor zichzelf spreken. Aan het eind van ieder hoofdstuk wordt een korte samenvatting gegeven van de resultaten.

Interactiviteit

De meeste kaarten en grafieken zijn interactief. Hieronder staan een paar van de mogelijkheden.

Interactieve kaarten

  • Het is mogelijk om in- of uit te zoomen
  • Het is mogelijk om de ondergrond aan te passen (kaart of luchtfoto)
  • Het is mogelijk om op de icoontjes te klikken om aanvullende informatie te zien

Interactieve grafieken

  • Er wordt extra informatie getoond door met de muis over de grafiek te bewegen.
  • Als de grafiek een legenda heeft kan een deel van de getoonde informatie verborgen worden door op de legenda te klikken.