B Data en code

Deze rapportage is gemaakt door middel computercode (R en Rmarkdown) hierdoor is deze rapportage volledig reproduceerbaar. De gebruikte code en de gebruikte data zijn beschikbaar via onderstaande link.

Download hier de code en data van de waterkwaliteitsrapportage 2022

In het onderstaande filmpje wordt uitgelegd hoe je de rapportage kan reproduceren.24

HOME


  1. N.B. Het filmpje demonstreert hoe de rapportage van 2020 gereproduceerd kan worden. Het reproduceren van deze rapportage is echter precies hetzelfde.↩︎