Hoofdstuk 1 Toestand waterkwaliteit - waterplanten

  • Het aantal wateren met planten onder water is in de Krimpenerwaard sterk afgenomen en blijft laag.
  • In Schieland schommelt het aantal wateren met planten onder water; mogelijk neemt het aantal wateren met planten hier ook iets af.
  • Het aantal wateren met veel kroos schommelt sterk van jaar tot jaar maar is in de Krimpenerwaard al enkele jaren laag.Introductie

Waterplanten hebben een sleutelrol in het onderwaterleven (ecosysteem). Ze zorgen voor de productie van zuurstof en vormen het leefgebied voor vissen en andere waterdieren. Door deze sleutelrol geven waterplanten een goede indicatie van de waterkwaliteit en de toestand van het leven onder water. De meeste planten hebben een positieve rol in het ecosysteem. Er zijn echter ook soorten, zoals kroos, die niet zo gunstig voor het water zijn. Kroos drijft op het water en kan grote delen van het water afdekken. Hierdoor is er onvoldoende licht voor andere waterplanten en is er minder zuurstofuitwisseling met de lucht.

Planten onder water

Planten die onder water groeien zijn belangrijk voor het onderwaterleven. In de Krimpenerwaard is het aantal locaties met planten onder water2 sterk afgenomen (figuur 1.1). Vooral in de laatste vijf jaar is een sterke afname te zien. Het is aannemelijk dat de afname van waterplanten te maken heeft met de opkomst van Amerikaanse rivierkreeften.3.

In Schieland is er tussen jaren veel variatie in het aantal locaties met planten onder water. Het aantal locaties met waterplanten lijkt in de laatste 10 jaar wel iets af te nemen; de laatste 2 jaar zijn echter wel weer relatief goed.

De ontwikkeling van het aantal wateren met planten onder water in de Krimpenerwaard en in Schieland.

Figuur 1.1: De ontwikkeling van het aantal wateren met planten onder water in de Krimpenerwaard en in Schieland.

Kroos

Kroos4 kan hard groeien als er (te) veel voedingsstoffen in het water aanwezig zijn. Als een groot gedeelte van het water met kroos is begroeid heeft dat een negatieve invloed op het waterleven. Het aantal wateren met veel kroos is te zien in figuur 1.2. Het aantal wateren met veel kroos varieert sterk van jaar tot jaar. In de Krimpenerwaard zijn er soms veel meer wateren met veel kroos dan in Schieland. In de laatste 4 jaar is het aantal wateren met veel kroos in de Krimpenerwaard juist opvallend laag.

De ontwikkeling van het aantal wateren met veel kroos in de Krimpenerwaard en in Schieland.

Figuur 1.2: De ontwikkeling van het aantal wateren met veel kroos in de Krimpenerwaard en in Schieland.

HOME


  1. Als grens voor wateren met waterplanten is aangehouden dat meer dan 5% van de oppervlakte met waterplanten begroeid moet zijn.↩︎

  2. Het hoogheemraadschap heeft in 2022 geïnventariseerd waar Amerikaanse kreeften voorkomen. De rapportage over Amerikaanse Rivierkreeften is online te lezen.↩︎

  3. Kroos bestaat uit kleine plantjes die los op het water drijven.↩︎