Hoofdstuk 3 Ecologisch doelbereik - Overig water

  • De overige wateren Waterparel Zuidplaspolder en Plas-drasgebied Eendragtspolder voldoen aan het doel.
  • De ecologische toestand van het overig water in de meeste andere gebieden is ongeveer halverwege het gestelde doel.


Introductie

Wateren die geen KRW-waterlichaam7 zijn, worden aangeduid als ‘overig water’. Het overig water is voornamelijk ingedeeld naar het landgebruik; het landgebruik heeft namelijk een grote invloed heeft op de mogelijkheden en beperkingen voor het waterleven. Voor elke vorm van landgebruik is een doel voor het overig water bepaald. Voor sommige wateren is daarnaast een doel vastgesteld dat specifiek aansluit op de lokale situatie. De indeling van het overig water is te zien op de onderstaande kaart (3.1).

De biologische doelen voor het overig water zijn hoofdzakelijk gebaseerd op waterplanten8. In het gebied van HHSK zijn waterplanten het meest bepalend voor het functioneren van het ecosysteem. De wijze waarop deze doelen zijn bepaald, is vergelijkbaar met de methode voor de KRW (zie vorige hoofdstuk). Voor het bereiken van de doelen voor het overig water geldt een inspanningsverplichting.