Hoofdstuk 4 Zwemwater

  • De bacteriologische zwemwaterkwaliteit is overal goed of uitstekend en voldoet aan de normen uit de EU Zwemwaterrichtlijn.
  • In 2022 waren er meer dagen met een waarschuwing voor blauwalgen dan in de voorgaande drie jaar.Introductie

Het waterschap heeft zeven locaties die zijn aangewezen als zwemwater. De kwaliteit van het zwemwater wordt bepaald door mogelijk aanwezige gezondheidsrisico’s voor zwemmers. De belangrijkste risico’s worden veroorzaakt door fecale bacteriën11 en blauwalgen. Fecale bacteriën zijn potentiële ziekteverwekkers, en veel soorten blauwalgen (cyanobacteriën) zijn giftig. Het waterschap doet in het zwemseizoen elke twee weken onderzoek naar deze gezondheidsrisico’s. Als er veel bacteriën of blauwalgen in het zwemwater aanwezig zijn dan wordt hiervoor gewaarschuwd op de zwemlocatie en op zwemwater.nl.

De bacteriologische kwaliteit wordt beoordeeld volgens de Europese Zwemwaterrichtlijn. De richtlijn schrijft voor dat het zwemwater minimaal moet voldoen aan de klasse aanvaardbaar. Het streven is om overal aan de klasse goed of uitstekend te voldoen. Voor blauwalgen is het doel om in het geheel geen waarschuwingen te hebben.

Bacteriologische kwaliteit

Op de onderstaande kaart (figuur 4.1) is de ligging van de verschillende zwemlocaties te zien. De kleuren geven de kwaliteit weer. Op alle zwemlocaties is de bacteriologische kwaliteit goed of uitstekend. De kwaliteit is getoetst over de periode 2019-2022.

Figuur 4.1: Ligging van de zwemlocaties met de bacteriologische beoordeling (interactief)

Blauwalgen

In figuur 4.2 is te zien hoeveel dagen er een waarschuwing12 van kracht is geweest op de zwemlocaties. De blauwe balk geeft de situatie van het jaar 2022 weer. In 2022 waren er meer dagen met een waarschuwing dan in de drie jaar daarvoor.

Aantal dagen per zwemlocatie met tenminste een waarschuwing voor blauwalg.

Figuur 4.2: Aantal dagen per zwemlocatie met tenminste een waarschuwing voor blauwalg.

HOME


  1. Dit zijn bacteriën die afkomstig zijn uit de uitwerpselen van mens en dier.↩︎

  2. Naast een waarschuwing wordt er soms ook een negatief zwemadvies afgegeven. Een negatief zwemadvies geeft een hoger waarschuwingsniveau aan en wordt afgegeven als er meer blauwalgen zijn. In de grafiek wordt het onderscheid tussen waarschuwingen en negatieve zwemadviezen niet getoond.↩︎