Bestuur

Op de pagina bestuur vindt u informatie over het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur zoals het vergaderschema en de vergaderstukken.


ALGEMEEN BESTUUR

Er zitten 30 mensen in het algemeen bestuur. Van hen zijn 21 mensen gekozen door de bewoners. Zij zijn verdeeld over politieke partijen. Daarnaast zijn er in totaal 9 leden in het bestuur die opkomen voor bedrijven, boeren en natuur.

Vier keer per jaar vergadert het algemeen bestuur. Dat heet de verenigde vergadering. Tijdens zo’n vergadering neemt het algemeen bestuur besluiten over het beleid en de plannen van het waterschap. Ze beslissen ook waaraan het geld wordt uitgegeven.

Om de besluiten voor te bereiden zijn er twee commissies. Dat zijn de commissie Integraal Waterbeheer en de commissie Algemene Zaken en Middelen. Verder is er een rekenkamercommissie.

Meer over de leden van het algemeen bestuur

commissie INTEGRAAL WATERBEHEER

De commissie Integraal waterbeheer (IWB) gaat onder meer over:

 • beheer en onderhoud van sloten (vaarten, rivieren, plassen)
 • peilbesluiten (hoe hoog het water mag staan)
 • pompen, gemalen en stuwen
 • wegpompen en schoonmaken van afvalwater
 • het verwerken van het slib dat overblijft na het schoonmaken van afvalwater
 • aanleg, beheer en onderhoud van dijken
 • aanleg, beheer en onderhoud van een aantal wegen in de Krimpenerwaard

commissie ALGEMENE ZAKEN EN MIDDELEN

De commissie Algemene zaken en middelen (AZM) gaat onder meer over:

 • algemene en bestuurlijke zaken
 • communicatie
 • personeel
 • belastingen
 • financiën (geld)
 • vergunningen en controles
 • grondzaken

De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. Dat betekent dat iedereen welkom is om te komen luisteren.

Hier staat wanneer de vergaderingen zijn: Vergaderschema

Het is voor bezoekers mogelijk om aan het begin van de vergadering iets te zeggen tegen het bestuur. Dat heet inspreken. Daar gelden wel regels voor. U mag bijvoorbeeld maximaal 5 minuten spreken. Als u dat wilt, kunt u het beste van tevoren contact opnemen met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 010 45 37 272 of via email: secretariaat@hhsk.nl

REKENKAMERCOMMISIE

De rekenkamercommissie is een bijzondere commissie van het algemeen bestuur. De rekenkamercommissie onderzoekt of de doelen van het algemeen bestuur op een goede manier worden gehaald. Lees meer over de rekenkamercommissie.

HET DAGELIJKS BESTUUR

Er is een dagelijks bestuur. Dat is bij het waterschap hetzelfde als bij een gemeente, maar de namen zijn anders. Bij een gemeente heet het dagelijks bestuur het college van burgemeester en wethouders. Bij het waterschap heet het dagelijks bestuur het college van dijkgraaf en hoogheemraden. De dijkgraaf is de voorzitter.

TAKEN DAGELIJKS BESTUUR

De taken van het dagelijks bestuur zijn onder meer:

 • voorbereiden van besluiten van het algemeen bestuur
 • uitvoeren van besluiten van het algemeen bestuur
 • overleggen met inwoners, gemeenten, provincie, enzovoorts
 • snel beslissen in geval van nood, bijvoorbeeld bij droogte of een heel zware storm met hoog water