Botulisme

Bepaalde bacteriën in het water (Clostridium Botulinium) kunnen botulisme veroorzaken.

Door botulisme sterven vooral watervogels, maar ook vissen. Water, dat is opgewarmd, bevordert de groei van de bacteriën, waarbij er gif (botuline) vrijkomt. Dit vrijgekomen gif veroorzaakt de sterfte. Botulisme verspreidt zich ook via de dode, besmette dieren. Het is belangrijk die zo snel mogelijk te verwijderen om verdere besmetting te voorkomen. Als u besmette of dode vogels en vissen ziet, wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk te melden bij het hoogheemraadschap.