Een bijdrage voor natuurvriendelijke oevers

Het waterschap stelt geld beschikbaar voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers.

Een goede kwaliteit van het water in sloten en plassen is belangrijk. Natuurvriendelijke oevers helpen daarbij. Voor een goede waterkwaliteit is het belangrijk, dat er in en om het water verschillende planten en dieren leven. Het hoogheemraadschap stelt jaarlijks geld beschikbaar voor particulieren en bedrijven die natuurvriendelijke oevers aanleggen.

Bij de aanleg en het beheer van natuurvriendelijke oevers wordt rekening gehouden met de natuur. De oevers lopen geleidelijk over van water naar land. Op deze helling groeien (moeras)planten in het ondiepe water. De begroeiing zorgt voor een fijne leefomgeving voor (water)vogels, vissen, insecten en kikkers. Zij kunnen hier schuilen, eten vinden, opgroeien en voortplanten.

Poster Natuurvriendelijke oevers

Open de afbeelding als PDF

Voor 1 april een financiële bijdrage aanvragen

Bent u van plan een natuurvriendelijke oever aan te leggen? Dan kunt u daarvoor een financiële bijdrage aanvragen. Uw aanvraag kunt u indienen tot en met 31 maart 2021. Na deze datum beoordelen we welke projecten het best kunnen bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit. Toekenning van de subsidie vindt plaats in volgorde van verwacht nut en beschikbaar budget.

Kosten voor aanleggen natuurvriendelijke oever

We geven een vergoeding voor de (extra) kosten van de aanleg en het beheer van een natuurvriendelijke oever. Onze bijdrage is maximaal 90% van de totale kosten van uw project. U kunt ons alleen om een bijdrage vragen, als u woont of uw bedrijf staat in ons beheersgebied. De aan te leggen natuurvriendelijke oever moet in ons beheersgebied liggen.

Aanvragen of meer informatie?

Uitgebreide informatie vindt u in de subsidieregeling natuurvriendelijke oevers‌ (pdf, 361,4 KB). Hierin staan de voorwaarden en de criteria waar projecten op worden beoordeeld. In de toelichting bij het aanvraagformulier‌ (pdf, 146,3 KB) staan kort de randvoorwaarden opgesomd.

Vragen over de subsidieregeling kunt u mailen naar subsidie-nvo@hhsk.nl. U kunt dit e-mailadres ook gebruiken om uw aanvraag in te dienen.