Waterbeheerprogramma 2022-2027

Wij werken aan ons nieuwe Waterbeheerprogramma 2022-2027. Hiervoor maken wij een online platform: https://waterbeheerprogramma.hhsk.nl/. Op dit platform vindt u informatie over de totstandkoming van dit programma en later ook het gehele waterbeheerprogramma. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft in het najaar van 2020 een uitgebreid participatietraject georganiseerd over veel verschillende thema’s waar wij als waterschap bij betrokken zijn. De ervaringen, inzichten en ideeën van inwoners, gebruikers, ondernemers, en andere betrokkenen in ons werkgebied is daarbij van cruciaal belang.

Veel taken die in het waterbeheerprogramma komen zijn niet nieuw. Die doen we al jaren (soms al eeuwen) en zullen we ook blijven doen. Op de pagina Dagelijks werk kunt u lezen over de taken waar het hoogheemraadschap continue mee bezig is.
Andere dingen zijn wel nieuw of vragen een andere inzet van ons. Dit zijn de Thema's voor de toekomst. Bij deze zaken kunnen we niet meer blijven doen wat we al deden, maar is een verandering nodig. 

Op de hoogte blijven van de stappen die wij nemen richting het nieuwe Waterbeheerprogramma? Bekijk onze Tijdlijn.

Vervolg

Om het werk aan het water goed uit te voeren, moeten we goed plannen. Dat betekent vooruit kijken, doelen stellen en onderzoek doen naar wat we kunnen bereiken met bepaalde maatregelen. Maar ook berekeningen maken om te bepalen wat die maatregelen (mogen) kosten. Het waterschapsbestuur besluit in 2021 over het Waterbeheerprogramma 2022-2027.