Waterbeheerprogramma 2022-2027

Samen ons gebied duurzaam en klimaatbestendig maken.

Op 26 januari 2022 heeft het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap het Waterbeheerprogramma 2022-2027 vastgesteld. In het Waterbeheerprogramma staan de ambities van het hoogheemraadschap voor de komende jaren.

Voor het Waterbeheerprogramma hebben wij een online platform gemaakt: https://waterbeheerprogramma.hhsk.nl/. Op dit platform vindt u informatie over de totstandkoming van dit programma en het gehele waterbeheerprogramma. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft in het najaar van 2020 een uitgebreid participatietraject georganiseerd over veel verschillende thema’s waar wij als waterschap bij betrokken zijn. De ervaringen, inzichten en ideeën van inwoners, gebruikers, ondernemers, en andere betrokkenen in ons werkgebied is daarbij van cruciaal belang.

Wat staat er in het Waterbeheerprogramma?

Veel taken die in het waterbeheerprogramma komen zijn niet nieuw. Die doen we al jaren (soms al eeuwen) en zullen we ook blijven doen. Op de pagina Onze taken kunt u lezen over de taken waar het hoogheemraadschap continue mee bezig is.

Andere dingen zijn wel nieuw of vragen een andere inzet van ons. Dit zijn de Thema's voor de toekomst. Bij deze zaken kunnen we niet meer blijven doen wat we al deden, maar is een verandering nodig. 

Op de Tijdlijn kunt u teruglezen hoe het Waterbeheerprogramma is ontstaan en we laten op het platform ook zien in welk Gebied ons waterschap actief is en wat de wateruitdagingen zijn in die gebieden.