Waardevolle grondstoffen uit afvalwater

We doen onderzoek naar het terugwinnen van waardevolle grondstoffen uit ons afvalwater.

Bruikbare stoffen uit afvalwater terugwinnen. Dat is het doel van RINEW. Een project waarin drie waterschappen, het waterbedrijf van Rotterdam en de gemeente samenwerken. 

Elke dag verdwijnen er via ons afvalwater veel bruikbare stoffen het riool. Denk daarbij aan fosfaat en goud. In RINEW onderzoeken we hoe we deze stoffen kunnen terugwinnen.

RINEW: Rotterdamse samenwerking

RINEW staat voor Rotterdam Innovative Nutrients Energy and Watermanagement. In het project werkt hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard samen met de volgende organisaties:

Deze partijen hebben in 2013 een samenwerkingsovereenkomst gesloten: de Rotterdamse Samenwerking in de Afvalwaterketen (RoSA). De achterliggende doelen van de samenwerking zijn kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en vermindering van de kwetsbaarheid van de afvalwaterketen.

Kijken naar de toekomst van afval

Een belangrijke stap in deze Rotterdamse Samenwerking zijn de langetermijnplannen. Deze plannen beschrijven hoe er in 2050 met afval wordt omgegaan.