Waarom u belasting betaalt

Dagelijks werken we aan waterveiligheid, schoon en voldoende water in sloten, singels en plassen.

We maken uw afvalwater schoon, regelen de hoogte van het water en we werken aan veilige dijken en kades. Hier hebben wij dit jaar zo’n 128 miljoen euro voor nodig. Alle inwoners en bedrijven in ons werkgebied betalen mee.

In 2024 stijgen de waterschapslasten voor een gemiddeld huishouden tot 3 euro per maand.

Wat betaalt u aan het waterschap?

  • U betaalt per woonruimte een vast bedrag
  • U betaalt als eigenaar een percentage van de WOZ-waarde vastgesteld door de gemeente
  • U betaalt per hectare onbebouwde grond die u bezit
  • U betaalt voor het aantal vervuilingseenheden in uw huishouden en/of bedrijf