Waarom u belasting betaalt

Dagelijks werken we aan waterveiligheid, schoon en voldoende water in sloten, singels en plassen.

We maken uw afvalwater schoon, regelen de hoogte van het water en we werken aan veilige dijken en kades. Hier hebben wij dit jaar zo'n 115 miljoen euro voor nodig. Alle inwoners en ondernemers in ons gebied betalen hier aan mee.

In 2023 betaalde u meer aan het waterschap dan in 2022. Dat kwam met name door de hoge energiekosten die wij moesten betalen om alle afvalwaterzuiveringsinstallaties en gemalen draaiende te houden. Dit jaar betaalde een gemiddeld huishouden ongeveer 5 euro per maand meer dan vorig jaar.