Erfpacht

Bij erfpacht geeft het hoogheemraadschap als eigenaar (de erfverpachter) het genot van een onroerende zaak (een perceel grond/water) aan de erfpachter.

Dat betekent dat de erfpachter het perceel grond/water mag gebruiken, maar het hoogheemraadschap is en blijft eigenaar van de grond. De erfpachter betaalt daarvoor jaarlijks een bedrag. Dat heet de canon. Een erfpachtrecht wordt gevestigd door inschrijving van een notariële akte in het kadaster. De opbrengst van de grond is vanaf de inschrijving van de notariële akte voor de erfpachter. De erfpacht eindigt niet als de erfpachter overlijdt. Een recht van erfpacht kan door de erfpachter verkocht worden. Daarvoor is wel toestemming van het hoogheemraadschap nodig.

De canon, be­ta­ling voor het per­ceel grond of water

De erfpachter betaalt, éénmalig of jaarlijks, een bedrag (canon) aan het hoogheemraadschap, de eigenaar van het perceel. Het hoogheemraadschap stelt het te betalen bedrag vast aan de hand van de algemene voorwaarden. De canon wordt regelmatig opnieuw bekeken. Dit is afhankelijk van wat er daarover in de algemene voorwaarden is opgenomen. Lukt het u niet om de jaarlijkse erfpachtcanon in één keer te betalen? Neem dan zo snel mogelijk contact op om te kijken of een betalingsregeling mogelijk is.

Voor­waar­den voor erf­pacht

Vernieuwing erfpachtvoorwaarden in eerste kwartaal 2022

De algemene voorwaarden die gelden bij erfpachtcontracten gaan we vernieuwen. Dat is nodig, omdat de laatste voorwaarden bijna 30 jaar oud zijn. Ook loopt de duur van veel erfpachtcontracten binnen een aantal jaar af.

Bent u erfpachter bij ons? Op het moment dat uw contract eindigt, krijgt u met de nieuwe erfpachtvoorwaarden te maken. Deze nieuwe algemene erfpachtvoorwaarden gaan de bestaande algemene voorwaarden vervangen en gaan gelden bij het afsluiten van nieuwe contracten. Wij sturen onze erfpachters een brief met de ontwerp-voorwaarden‌ (pdf, 190,5 KB).

Wilt u reageren op de vernieuwde voorwaarden? Dat kan.

De vernieuwde erfpachtvoorwaarden zijn in ontwerp klaar. Wilt u reageren op het ontwerp van de vernieuwde voorwaarden? Dat kan per brief, per e-mail of via onderstaand formulier. Brieven kunt u sturen naar het postadres van het hoogheemraadschap onder vermelding van 'ontwerp-AEV2021'. Ook kunt u een e-mailbericht sturen naar vastgoed@hhsk.nl. U kunt tot 22 januari 2022 reageren.

Als u een erfpachtrecht heeft met het vroegere hoogheemraadschap van Schieland (voor 2005), dan is één van de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. In uw notariële akte staan deze ook.

Het voormalige hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard heeft geen algemene voorwaarden vastgesteld. In uw notariële akte staan de voorwaarden van uw erfpachtrecht beschreven.

Reactieformulier nieuwe ontwerp-voorwaarden


Geslacht
Privacyverklaring*

Het (ver)kopen van een huis op erf­pacht­grond

Voordat u een huis koopt op erfpachtgrond is het verstandig een aantal zaken uit te zoeken. Wat is de looptijd van het contract? Is de canonverplichting éénmalig afgekocht of is de betaling jaarlijks? Wordt bij verkoop de waarde opnieuw bepaald? Deze informatie krijgt u via uw makelaar of notaris. U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, team Juridisch Advies en Vastgoed.

Voordat u als erfpachter uw woning (en daarmee het recht van erfpacht) verkoopt, bent u verplicht om toestemming te vragen. Normaal gesproken doet de notaris dit. Uw makelaar of notaris kan door het formulier Overdracht van een recht van erfpacht‌ (pdf, 86,0 KB) te downloaden eenvoudig om toestemming vragen.