Planten en dieren die wij bestrijden

In en langs het water leven veel dieren en planten die er van nature niet voorkomen. Meestal is dat geen enkel probleem. Maar een aantal soorten is schadelijk.

Ze maken dijken en oevers minder stevig en veilig, ze verdringen oorspronkelijke planten en dieren, of ze bemoeilijken de doorstroom van water.

Om schade te voorkomen aan dijken, oevers, sloten, stuwen en gemalen bestrijden wij sommige planten en dieren. Vaak werken we hierbij samen met andere beheerders van water en groen. Voor het bestrijden van planten en dieren die overlast en schade veroorzaken, gelden Europese wetten en regels.

Melding maken

Ziet u exotische dieren of waterplanten die niet thuishoren in of langs sloten, singels en plassen? Geef de locatie aan ons door via het meldingsformulier of telefonisch via 010 45 37 200. Plaagplanten halen wij zo snel mogelijk weg en we voeren het maaisel af. Zo voorkomen we problemen en houden we de kosten voor bestrijden laag.

Dieren en planten die zorgen voor overlast en schade

Muskusrat

Muskusrat

In de wet staat dat waterschappen dijken, oevers en wateren moeten beschermen tegen schade van muskusratten en beverratten. Schade is op dit moment alleen te voorkomen door de ratten te vangen en de groep dieren zo klein mogelijk te houden. Bekijk de video over muskusratten.

Voor het speuren naar en vangen van muskusratten is vakkennis nodig. Zes waterschappen hebben daarom de opleiding, aansturing en uitvoering ervan samengevoegd in één organisatie: Muskusrattenbeheer.

Melden muskusrat

Heeft u een muskus- of beverrat gezien? Geef dit dan door aan Muskusrattenbeheer. Dat kan online via Muskusrattenbestrijding in Nederland, of telefonisch tijdens kantooruren via 030 63 45 756.

Amerikaanse rivierkreeft

Amerikaanse rivierkreeft

In ons gebied komen veel Amerikaanse rivierkreeften voor. Ze zorgen -vooral in de Krimpenerwaard- voor overlast en schade (instabiele oevers en achteruitgang van waterkwaliteit en biodiversiteit). In 2021 zijn wij een meerjarige proef gestart, om de mogelijkheden, effectiviteit en haalbaarheid te onderzoeken van het intensief wegvangen van rivierkreeften.

Zelf kreeften vangen, mag vaak niet. Ook helpt dit niet om het aantal kreeften te verminderen. Dit komt omdat meestal alleen grote rivierkreeften worden gevangen. Deze grote, volwassen kreeften eten zelf veel kleine kreeften. Hierdoor zorgen ze ervoor, dat het aantal kreeften minder snel groter kan worden.

Kreeftenonderzoek

Om meer te weten te komen over rivierkreeften, onderzoeken we sinds 2020 waar ze in ons gebied voorkomen, welke soorten en hoeveel.

Waterteunisbloem
Waterteunisbloem

Waterteunisbloem vormt een dichte plantenmassa op water en oevers. Hierdoor kan het water niet goed doorstromen. De groei start met lange drijvende stengels waaraan lepelvormige bladeren groeien. Uit de stengels groeien zijscheuten met gele bloemen en langwerpige bladeren.

Parelvederkruid
Parelvederkruid

Parelvederkruid is een Zuid-Amerikaans waterplantje. Via tuincentra en -vijvers is de plant terechtgekomen in Nederlandse sloten. In de zomer steekt het plantje boven het water uit met blauwgroene stengels en geveerde bladeren. De plant vormt wortels met stengelknoppen. Uit losse stengelstukjes groeit gemakkelijk een nieuw plantje waaruit al snel een dichte drijvende mat ontstaat. Onderwater maaien draagt bij aan een snelle verspreiding en moet zeker worden voorkomen.

reuzenbalsemien
Reuzenbalsemien

Reuzenbalsemien is eenjarige plant van twee meter hoog met grote roze-rode tot paarse bloemen. De plant verspreidt een sterke geur en bedekt snel hele oevers. In de winter sterft de plant af. De oever of kade die dan kaal achterblijft, is gevoelig voor erosie.

Japanse duizendknoop
Japanse duizendknoop

Duizendknoop is een bamboeachtige plant. Van een klein paarsgroen plantje (in het voorjaar) groeit de plant snel uit tot een metershoge plant met grote bladeren. Onder de grond woekeren meterslange wortels. De krachtige groei kan leiden tot erosie, schade aan dijken en wegen en verdringing van andere planten. Omdat uit elk knoopje een nieuwe plant groeit, zorgt maaien voor verdere verspreiding. Deze plantensoort is buitengewoon lastig te bestrijden.

Waternavel
Grote waternavel

Grote waternavel lijkt op de (inheemse) gewone waternavel. De bladeren lijken rond (met een diameter van 4 tot 10 cm), maar bestaan eigenlijk uit vijf lobben. Het blad is aan één kant diep ingesneden tot aan de bladsteel. Bij de gewone waternavel zijn de bladeren rond, kleiner en niet ingesneden. Gewone waternavel groeit alleen op het land of op drassige bodems; grote waternavel groeit in het water.

Watercrassula
Watercrassula

Watercrassula (of waternaaldkruid) is een heldergroen vetplantje met puntige blaadjes aan een ronde steel. De blaadjes hebben soms een korte stekelpunt. De plant groeit snel en overwoekert en verdringt andere water- en oeverplanten. Dit kan leiden tot te weinig zuurstof in het water en is niet goed voor de waterkwaliteit. Het bestrijden van watercrassula is een lastige klus en moet zorgvuldig gebeuren door specialisten.

Geen exoot in de sloot

Gooi planten en dieren uit een tuinvijver of een aquarium niet in de sloot. Ze kunnen planten en dieren die daar groeien verdringen en schade aanrichten. Het teveel aan groen in een tuinvijver of aquarium kunt u het beste weggooien bij uw restafval.