Voorlopige voorziening bij spoed

Als u bezwaar heeft gemaakt of in beroep bent gegaan dan moet u wachten op een beslissing van het hoogheemraadschap of op de uitspraak van de rechter.

In sommige gevallen kunt u daar niet op wachten. Bijvoorbeeld bij spoed of bij beslissingen met onherstelbare gevolgen. U kunt dan bij de rechter een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Bij het verzoek moet u het bezwaarschrift bijsluiten.

Per post kunt u uw verzoek sturen naar: de president van de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951 3007 BM Rotterdam.

Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kunt u ook een verzoekschrift voor een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter indienen.