Tijdelijke verkeersmaatregelen

Aanvraagformulier voor tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met werkzaamheden op wegen en paden in beheer van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Algemene voorwaarden

  • Per locatie één volledig ingevulde aanvraagformulier aanleveren
  • Per aanvraag een overzicht- en situatietekening met de omleidingsroute en bebordingsplan aanleveren
  • U heeft vooraf contact gehad met alle hulpdiensten

Aanvraagtermijn

Uw aanvraag dient tenminste 20 werkdagen voor de uitvoeringsdatum ter goedkeuring aan het verkeersmanagement van het hoogheemraadschap te worden aangeboden via dit formulier. Aanvragen die niet volledig zijn of terug worden gestuurd voor aanvulling of aanpassingen op ontbrekende gegevens, worden teruggezet op 20 werkdagen vanaf het moment van aanvraag. Dat betekent dat de uitvoeringsdatum doorschuift tot het minimum aantal dagen.

Vooraankondiging naar hulpdiensten

We willen dat u de werkzaamheden vooraf afstemt met de hulpdiensten (zoals brandweer, politie en ambulance). De e-mailadressen van de hulpdiensten kunt u opvragen via wenw@hhsk.nl.

Let op!

  • U kunt in totaal maximaal 50 mb aan bijlages toevoegen.
  • Als u een foutmelding krijgt omdat u bijvoorbeeld een verplicht veld bent vergeten in te vullen, voeg dan de bijlagen opnieuw toe. Deze zitten er na het tonen van de foutmelding niet meer als bijlage bij.

Aanvraagformulier tijdelijke verkeersmaatregelen.


Bijvoorbeeld: werkzaamheden aan hoogspanningslijnen

Kunnen hulpdiensten de werkzaamheden passeren?*
Bovengrondse voorzieningen voor kabels en leidingen*
Werkzaamheden in het asfalt*

Communicatie afstemming werkzaamheden

Sleep hier uw een bestand

Zonder afstemming met de diensten wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

Als zich een calamiteit voordoet tijdens de werkzaamheden, dient bij een halve of hele rijbaan afzetting de doorgang van een brandblusvoertuig te allen tijde doorgang te vinden.

Sleep hier uw een bestand

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, ontvangen we de contactgegevens van de opdrachtgever. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Uit te voeren werkzaamheden in opdracht van

Gegevens aanvrager

Locatie van de werkzaamheden

Bij de aanvraag dienen de volgende bescheiden te worden toegevoegd:

Overzicht- en situatietekening met de omleidingsroute en bebordingsplan in Pdf-formaat.

Op de tekening dient links onder in de hoek in een legenda te worden aangegeven:

- Opdrachtgever
- Aanvrager
- Datum
- Tekeningnummer
- Projectnummer
- Gebruikte schaal

Sleep hier uw een bestand

Sleep hier uw een bestand

Sleep hier uw een bestand

Sleep hier uw een bestand

Geplande tijdstippen van de werkzaamheden

Niet voor 08.00 uur

Vinden er ook 's nachts werkzaamheden plaats? Neem dan contact met ons op via wenw@hhsk.nl.

Privacyverklaring Schieland en de Krimpenerwaard*