Kwaliteit van het zwemwater

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) bewaakt, in opdracht van de provincie, de kwaliteit van het zwemwater.

Schieland en de Krimpenerwaard helpt door in het zwemseizoen, van 1 mei tot 1 oktober, tweewekelijks de bacteriologische kwaliteit van het zwemwater te meten.

De ODMH verbindt conclusies aan de meetresultaten. Als het nodig is geeft de ODMH een negatief zwemadvies of een zwemverbod af.

Actuele informatie over zwemwater vindt u tijdens het zwemwaterseizoen op www.zwemwater.nl of op de website van de ODMH.

Met vragen kunt u tijdens het zwemseizoen bellen met de zwemwatertelefoon (0800 90 36) of u kunt een e-mail sturen naar zwemwater@odmh.nl.

Zwem­wa­ter­lo­ca­ties in Schie­land en de Krim­pe­ner­waard

  • Bleiswijkse zoom (Bleiswijk)
  • Kralingse Plas (Rotterdam)
  • Krimpenerhout (Krimpen aan den Lek)
  • Zevenhuizerplas noordwestelijk strand (Zevenhuizen)
  • Zevenhuizerplas Nesselande (Rotterdam)
  • Kralingse Esch (Rotterdam)
  • Zwarte Plasje (Rotterdam)
  • Willem-Alexanderbaan Eendragtspolder (Zevenhuizen)

Me­tin­gen van de (Zwem)wa­ter­kwa­li­teit

Het hoogheemraadschap onderzoekt de waterkwaliteit door middel van metingen. Dit onderzoek geeft informatie over de kwaliteit van het water. Zo weten we wat we moeten doen om de waterkwaliteit te beschermen of te verbeteren.

De resultaten van deze metingen vindt u onder op de pagina Metingen van de waterkwaliteit.