Werk aan schoon en voldoende water

Informatie over baggeren, maaien, onderhoud en ander werk aan schoon en voldoende water.

Baggeren Zuidplaspolder-Zuid

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voert van januari 2024 tot en met augustus 2024 baggerwerkzaamheden uit in het zuidelijke deel van de Zuidplaspolder.

Lees meer

Baggeren in Capelle aan den IJssel

Van november 2023 tot en met juni 2024 voeren we werkzaamheden uit in ’s-Gravenland, West, Middelwatering, Schenkel en Oostgaarde in Capelle aan den IJssel.

Lees meer

Baggeren sloten Rotterdam Ommoord

De aannemer begint in oktober 2023 met baggerwerkzaamheden in de wijk Ommoord in Rotterdam. Volgens planning zijn de werkzaamheden in februari 2024 gereed.

Lees meer

Baggeren Schollebos, Schollevaar en Hoofdweggebied in Capelle aan den IJssel

Van september 2023 tot en met februari 2024 voeren we werkzaamheden uit in het Schollebos, Schollevaar en het Hoofdweggebied in Capelle aan den IJssel.

Lees meer

Onderhoud sloten Vlietkade en Wollefoppenweg

Vanaf september 2023 voeren we onderhoud uit aan sloten bij de Vlietkade en de Wollefoppenweg in Rotterdam-Zevenhuizen. In de sloten halen we de laag slib weg die op de bodem ligt (baggeren).

Lees meer

Een nieuw peilbesluit voor de Ringvaart

Wij controleren regelmatig de waterstanden in de sloten, vaarten en plassen. Het ziet er naar uit dat er in de praktijk niets hoeft te veranderen.

Lees meer

Aanleg stuw Noordelijke Dwarsweg Zevenhuizen

Er komt voorlopig geen nieuwe flexibel instelbare stuw naast het fietspad langs de A12 ter hoogte van de Noordelijke Dwarsweg in Zevenhuizen.

Lees meer

Juist waterpeil Knibbelweg in Zevenhuizen

Aan de Knibbelweg bij Zevenhuizen (gemeente Zuidplas) gaat het hoogheemraadschap de slootpeilen rond enkele woningen gereedmaken voor de toekomst.

Lees meer

Nieuwe waterinlaat Westringdijk voor schoon water Zuidplaspolder

Bij de Albert van ‘t Hartweg in Nieuwerkerk aan den IJssel wil het hoogheemraadschap de aanvoer van vers water uit de Ringvaart naar de Zuidplaspolder verbeteren.

Lees meer

Vervanging gemaal Hitland

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard bereidt de vervanging voor van gemaal Hitland.

Lees meer

Verbeteren waterafvoer tussen de Anderhalve en de Tweede Tocht

In de buurt van de Tweede Tochtweg in Nieuwerkerk aan den IJssel wil het hoogheemraadschap de waterafvoer verbeteren en klaarmaken voor de toekomst.

Lees meer

Werken aan voldoende zoet water

Voldoende zoet water is belangrijk voor onder andere de volksgezondheid, de drinkwatervoorziening, maar is ook belangrijk voor de land- en tuinbouw en natuur.

Lees meer

Vervanging gemaal Achterbroek

Het verouderde gemaal Achterbroek in Berkenwoude wordt vervangen door een nieuw gemaal.

Lees meer

Peilbesluit Zuidplaspolder

Er wordt een nieuw peilbesluit voorbereid voor de Zuidplaspolder

Lees meer

Kralingse Plas gezond en natuurlijk

De gemeente Rotterdam en het hoogheemraadschap hebben de handen ineengeslagen om te werken aan een Kralingse Plas die recreatief, gezond en natuurlijk is en blijft.

Lees meer

Wat wij doen in het Rottemerengebied

Samen met het recreatieschap Rottemeren en gemeente Zuidplas zorgen wij voor meer (water)recreatie in het Rottemeren gebied.

Lees meer