Wonen en werken aan een kade

Regels voor wonen en werken aan een kade.

U woont, werkt of heeft een perceel (stuk grond of een gebouw) op een prachtige locatie aan of in de buurt van een kade. Om hier veilig te wonen en werken, is het van belang dat deze kade stevig en hoog genoeg blijft om het water tegen te houden en de achtergelegen polder te beschermen tegen wateroverlast of een overstroming.

Regels voor het gebruik van een kade

Sommige veranderingen of ingrepen aan of in de buurt van een kade kunnen gevolgen hebben voor de veiligheid. Zo kan bijvoorbeeld op een plek waar een struik staat in plaats van gras dat de bodem bedekt, de samenhang binnen de kade verslechteren. Dit maakt de kade minder sterk. Daarom gelden er regels voor het gebruik van de zogenoemde boezemkades.

Waar de boezemkades liggen, staat in de legger

De regelgeving van het waterschap is opgenomen in Waterschapsverordening. Hierin staan een groot aantal activiteiten (werkzaamheden) die niet zonder vergunning zijn toegestaan op de kade of die onder bepaalde voorwaarden met een melding of zelfs zonder vergunning of melding uitgevoerd mogen worden.

Beleidsregels; wat mag met een vergunning

Als werkzaamheden op grond van de Waterschapsverordening vergunningplichtig zijn, gebruikt het hoogheemraadschap de beleidsregels voor vergunningverlening om te toetsen of de gevraagde activiteit vergunbaar is.