Wonen en werken aan een kade

Regels voor wonen en werken aan een kade.

U woont, werkt of heeft een perceel (stuk grond of een gebouw) op een prachtige locatie aan of in de buurt van een kade. Om hier veilig te wonen en werken, is het van belang dat deze kade stevig en hoog genoeg blijft om het water tegen te houden en de achtergelegen polder te beschermen tegen wateroverlast of een overstroming.

Regels voor het gebruik van een kade

Sommige veranderingen of ingrepen aan of in de buurt van een kade kunnen gevolgen hebben voor de veiligheid. Zo kan bijvoorbeeld op een plek waar een struik staat in plaats van gras dat de bodem bedekt, de samenhang binnen de kade verslechteren. Dit maakt de kade minder sterk. Daarom gelden er regels voor het gebruik van de zogenoemde boezemkades.

Waar de boezemkades liggen en binnen welk gebied (ook wel zone genoemd) de regels gelden staat in de legger

De regelgeving van het waterschap is opgenomen in de keur (hoofdstuk 3). Hierin staan een groot aantal activiteiten (werkzaamheden) die niet zijn toegestaan op de kade. Er zijn algemene regels gemaakt waarin wordt beschreven wat wel is toegestaan in afwijking van het keurverbod. U heeft dan geen vergunning nodig. Wel moet u in sommige gevallen die werkzaamheden bij ons melden zodat we weten welke veranderingen aan of in de buurt van de kade worden aangebracht.

Algemene regels; wat mag zonder een vergunning

In algemene regel 22‌ (pdf, 197,9 KB) kunt u lezen wat er zonder vergunning is toegestaan op de kade voor de inrichting van uw tuin of perceel en onder welke voorwaarden (bijvoorbeeld op een bepaalde afstand van het water).

Beleidsregels; wat mag met een vergunning

Als werkzaamheden niet in de algemene regel zijn opgenomen, dan kunt u de beleidsregel boezemwaterkeringen‌ raadplegen. Hierin kunt u lezen voor welke werkzaamheden u een vergunning kunt aanvragen, bijvoorbeeld een uitbouw aan uw woning. Het hoogheemraadschap bekijkt of de vergunningsaanvraag voldoet aan de eisen die in de beleidsregels boezemwaterkeringen genoemd worden.