Nieuwsoverzicht

Onze dijkgraaf en loco-dijkgraaf behoren wederom tot de Beste Bestuurders van Nederland

Dijkgraaf Hans Oosters en loco-dijkgraaf Toon van der Klugt van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard stonden afgelopen jaar wederom in de top 50 Beste Bestuurder. Daar zijn we natuurlijk trots op! Zij ontvingen dinsdag 12 maart een oorkonde van onderzoeksbureau Necker van Naem, die dit onderzoek jaarlijks voor Binnenlands Bestuur uitvoert. Hans Oosters eindige in deze verkiezing zelfs in de top 10.

Onze dijkgraaf en loco-dijkgraaf behoren wederom tot de Beste Bestuurders van Nederland

Resultaten onderzoek overdracht wegenbeheer bekend

In het westen van Nederland zijn nog vijf waterschappen die wegen beheren en onderhouden, waaronder het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Deze waterschappen, met uitzondering van het waterschap Scheldestromen (Zeeland) willen het beheer en onderhoud overdragen aan de gemeenten. In de rest van Nederland beheren de gemeenten ook de wegen buiten de bebouwde kom. Op verzoek van de Unie van Waterschappen heeft het Ministerie van Infrastructuur en Water aan mevrouw Karla Peijs verzocht een bestuurlijke verkenning uit te laten voeren.

Resultaten onderzoek overdracht wegenbeheer bekend

Wij werken graag mee aan mooi ijs

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard werkt graag mee aan mooi schaatsijs, door onze gemalen op de plekken waar dit mogelijk is stil te zetten. Dit is vooral in de Krimpenerwaard, omdat dit gebied minder snel last heeft van peilstijging. Tijdens deze vorstperiode moeten we de polders in het Schielandse deel wel blijven bemalen, om stijging van het waterpeil in dit laag gelegen gebied te voorkomen. Dit is jammer genoeg minder goed voor de aangroei van ijs, de kans op zwakke plekken of wakken is hierdoor aanzienlijk groter.

Wij werken graag mee aan mooi ijs