Zorg voor schoon water

Het hoogheemraadschap zorgt voor schoon water in ons gebied.

Het gaat daarbij om het water in sloten, singels, vijvers, vaarten en plassen. Niet om het drinkwater uit uw kraan. Dat drinkwater is de verantwoordelijkheid van het drinkwaterbedrijf. We zuiveren het afvalwater van huishoudens en bedrijven voordat het op de rivieren wordt geloosd. En we zorgen dat sloten, vaarten singels en rivieren plassen schoon blijven.

Schoon water in de natuur

Wij werken aan een goede waterkwaliteit. Het gaat dan om het gebruiken van het oppervlaktewater (zoals bijvoorbeeld zwemwater, bron voor drinkwater, om vee te laten drinken, om te beregenen) en voor planten en dieren om in te leven. In het rapport Achtergrondinformatie Waterkwaliteitsbeleid‌ staat uitgebreide informatie over het waterkwaliteitsbeleid van het hoogheemraadschap. Als u hier interesse in heeft, dan kunt u dit rapport bij ons opvragen via info@hhsk.nl.

Onderhoud van sloten, singels en plassen

Het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard beheert 6000 kilometer aan sloten, singels en plassen. Wij onderhouden het netwerk van sloten die het belangrijkste zijn voor het aan- en afvoeren van water. Grote sloten en plassen zijn vaak bergend (er kan extra water in opgeslagen worden) en in onderhoud bij bijvoorbeeld gemeentes of recreatieschappen.

Naast gemeentes zijn ook andere overheden actief zoals Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de Provincie. Het gaat om eigenaren van de grond die grenst aan het water. Dat kan dus iedereen zijn. In de Keur en leggers kunt u zien wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van sloten en aan welke eisen dat onderhoud moet voldoen.

Het hoogheemraadschap controleert of het onderhoud van die sloten volgens de regels gebeurt. Meer informatie hierover is te vinden onder Toezicht en handhaving.

Verantwoordelijkheid van bewoners en bedrijven

Woont of werkt u langs een sloot in het gebied Schieland en Krimpenerwaard? Dan kan het zijn dat u onderhoud moet uitvoeren aan die sloot. Op de pagina U en het water vindt u meer informatie over het baggeren en maaien.

Samenwerken met gemeenten

Het hoogheemraadschap werkt zo veel mogelijk samen met gemeenten aan het onderhoud van sloten en oevers. Via uw gemeente hieronder kunt u hierover meer lezen.