Aanvragen en toekenningen

Op deze pagina kunt u vinden welke aanvragen bij ons zijn ingediend en of deze zijn toegewezen.
Aanvragen en toekenningen 2024
Korte
omschrijving
Doel van
activiteit
Bedrag Toegewezen
Mrs. Moon
Productions
Serie waarin
Zevenhuizerplas, waterberging Eendragtspolder en rode Amerikaanse
rivierkreeften in de Krimpenerwaard naar voren komen.
Informeren €3000,-
Archiklas Lessenreeks over klimaatadaptatie bij een basisschool. Leerlingen bedenken oplossingen voor hun eigen schoolplein of een plek in de buurt i.s.m. de gemeente Rotterdam Vergroten klimaat- en waterbewustzijn en wateractief gedrag van kinderen Rotterdamse basisschool €3500,- Ter beoordeling
Aanvragen en toekenningen 2023
Korte
omschrijving
Doel van
activiteit
Bedrag Toegewezen
Stone Film
& TV
Bioscoopdocumentaire
over regen
Vergroten
besef over de kansen en bedreigingen van waterbeheer (waterbewustzijn)
€6000,- Afgewezen
Stichting
En…Actie! & Florian TV Network
Een 7-delige
documentaireserie, waarbij de geschiedenis van Rotterdam in strijd tegen het
water een belangrijke rol speelt.
Met name
jongvolwassenen te doen beseffen dat water op verschillende manieren de
belangrijkste verbinding in de wereld is.
€3300,- Ter
beoordeling
Aanvragen en toekenningen 2022
Korte omschrijving Doel van activiteit Bedrag Toegewezen
Stichting
Instandhouding Molenviergang Tweemanspolder
Bijdrage gevraagd voor
viering van 300-jarig bestaan Bovenmolen.
Viering jubileum
Bovenmolen
€1000,- Ja
D-light Films Tweedelige reportage
over bodemdaling in de Krimpenerwaard, serie Zeespiegels.
Informeren over het
onderwerp bodemdaling
€2000,- Ja