Schade door werkzaamheden melden

Meld hier schade aan uw bezit of aan uzelf.

Vindt u dat het hoogheemraadschap aansprakelijk is voor schade aan uw bezit of aan uzelf? Dan kunt u het hoogheemraadschap om een vergoeding van de schade vragen.

Bij schade maken we onderscheid tussen aansprakelijkheid en nadeelcompensatie.

  • Er is sprake van aansprakelijkheid als het hoogheemraadschap schade heeft veroorzaakt. Bijvoorbeeld als we de schutting van uw tuin hebben beschadigd bij maaiwerkzaamheden.
  • Er is sprake van nadeelcompensatie als u nadeel hebt van de werkzaamheden die we uitvoeren. Bijvoorbeeld als werkzaamheden zo lang duren dat uw winkel minder klanten trekt.

Verzoek om vergoeding van schade veroorzaakt door het hoogheemraadschap

Als u schade wilt melden, kunt u gebruikmaken van het formulier onder aan deze pagina.

Om uw verzoek goed te kunnen beoordelen, is het belangrijk dat u aantoont dat het hoogheemraadschap voor de schade verantwoordelijk is. Daarbij zijn bewijsstukken nodig. Dit zijn bijvoorbeeld foto’s van de schade en verklaringen van omstanders die het gezien hebben.

Invullen van het formulier schade

Voor een snelle behandeling van uw verzoek is het van belang dat u zoveel mogelijk bewijs aanlevert en het formulier volledig invult. Foto’s en andere documenten kunt u toevoegen met de knoppen onder aan het formulier.

Versturen per post

U kunt het formulier ook printen en per post naar ons toe sturen:

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
t.a.v. Cluster Juridisch Advies & Vastgoed
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam

Of e-mail het formulier naar: JAV@hhsk.nl.

Wilt u ons per post aansprakelijk stellen, gebruik dan onderstaande formulieren.

Schade door werkzaamheden melden


Aanhef
Heeft u letsel opgelopen?*
Heeft u materiële schade*
Waren er getuigen?*

Om uw verzoek goed te kunnen beoordelen, hebben wij een onderbouwing nodig. Daarom vragen wij of u bewijs aan wilt leveren zoals, nota(‘s), foto (‘s) van de situatie en/of schade, getuigenverklaring(en), politierapport(en), medische verklaring(en), expertiserapport(en) of andere bewijsstukken. Hieronder kunt u uw bewijsstukken uploaden.

Bijlage(n) aanvinken*

Sleep hier uw een bestand

Sleep hier uw een bestand

Sleep hier uw een bestand

Sleep hier uw een bestand

Sleep hier uw een bestand

Sleep hier uw een bestand

Sleep hier uw een bestand

Sleep hier uw een bestand

Privacyverklaring*