Schoon water uit afvalwater voor tuinders

Glastuinbouwbedrijven hergebruiken hun gietwater voor hun gewassen.

Glastuinbouwbedrijven verbruiken grote hoeveelheden water voor het besproeien van planten. In de gemeente Lansingerland zuivert het hoogheemraadschap het water ter plekke, zodat tuinders het steeds opnieuw kunnen gebruiken. Dat zorgt voor minder afvalwater in het riool en betere kwaliteit van de grond. 

In het verleden haalden tuinders in die gemeente zelf water uit sloten en de grond. Dit water gebruikten ze, samen met regenwater, om de planten en bomen te besproeien. Door hergebruik van het afvalwater hoeven de tuinders geen water meer te gebruiken uit de sloten in de omgeving.

AquaReUse: afvalwater reinigen voor gietwater

In 2015 is daarvoor een zuiveringsinstallatie geïnstalleerd. Het afvalwater van de tuinders wordt daarbij verzameld en gereinigd. Het schone water wordt bewaard in een ondergrondse opslag. De tuinders kunnen dit water gebruiken als er niet genoeg regen valt. Ze hoeven dus zelf geen water meer uit sloten te pompen.

De installatie heeft de naam AquaReUse gekregen.

Voordelen van het opnieuw gebruiken van afvalwater voor de tuinbouw

Door het afvalwater van de glastuinbouwbedrijven te zuiveren en in de bodem op te slaan:

  • Zorgen we dat er niet teveel zout in de bodem komt.
  • Hoeven de glastuinbouwbedrijven zelf geen water meer te op te pompen.
  • Beschikken de glastuinbouwbedrijven naast regenwater over goed gietwater voor hun planten.
  • Blijven de kosten voor de tuinders gelijk.
  • Gaat er minder afvalwater naar de zuiveringsinstallatie. Dit zorgt voor veel minder kosten.

Samenwerking AquaReUse

De bouw van de installatie werd mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland, gemeente Lansingerland en lokale glastuinbouwers. En door bijdragen van: EFRO (Kansen voor West), Productschap Tuinbouw, LTO Glaskracht, Rabobank, Stowa, Evides Industriewater en Wageningen UR.

AquaReUse is mede mogelijk door een bijdrage van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.