Eigendommen beheren

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft bijna vierduizend percelen grond en water in eigendom.

De percelen liggen op, in of dichtbij dijken en sloten en zijn van waterstaatkundig belang. Daarom is het belangrijk dat ze eigendom zijn én blijven van het hoogheemraadschap.

Wat gebeurt er met de eigendommen

Het hoogheemraadschap beheert de eigendomspercelen. Bewoners en bedrijven kunnen de eigendommen van het hoogheemraadschap met onze toestemming gebruiken. De voorwaarde is wel dat het hoogheemraadschap altijd zijn waterstaatkundige taken goed kan uitvoeren. Als u belangstelling heeft om eigendommen van het hoogheemraadschap te gebruiken, kunt u daarvoor een overeenkomst sluiten met het hoogheemraadschap. Hiervoor vragen wij een vergoeding.

Formulieren erfpacht en vergunningen

Vragen over eigendommen? Het team Vastgoed is bereikbaar via vastgoed@hhsk.nl of bel naar 010 45 37 200.