Klimaatkennisbank

Deze pagina bevat links naar andere websites met informatie over het veranderende klimaat en hoe we ons hier op aan moeten passen.

Klimaat algemeen

Klimaatsignaal21

KNMI Klimaatsignaal '21

Met het rapport Klimaatsignaal ’21 geeft het KNMI (opnieuw) het signaal af dat het klimaat snel verandert. Ook benadrukken ze dat klimaatverandering in Nederland een steeds grotere impact heeft.

wateroverlast

​​​​​​Kennisdossiers | Kennisportaal Klimaatadaptatie

Het Kennisportaal Klimaatadaptatie biedt belangrijke informatie die kan helpen om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten.

Klimaatinfohub

Klimaat informatie-hub | Provincie Zuid-Holland

Via de Klimaat informatie-hub stelt de Provincie Zuid-Holland steeds meer van data over de effecten van klimaatverandering beschikbaar.

weerwoord

Rotterdams Weerwoord​​​​​​​

​​​​​​​De website van Rotterdams Weerwoord geeft informatie over hoe we de natuur en onszelf een handje kunnen helpen zodat we beter zijn bestand tegen de veranderingen van het klimaat.

Kaarten klimaateffecten

defacto

Themakaarten water en bodem Zuid-Holland

In samenwerking met de provincie Zuid-Holland en de Zuid-Hollandse waterschappen zijn themakaarten gemaakt over die kunnen helpen om slimme keuzes te maken en met elkaar in gesprek te gaan.

klimaateffectatlas

​​​​​​Klimaateffectatlas

​​​​​​​De Klimaateffectatlas geeft een eerste indruk van de effecten die klimaatverandering nu en in de toekomst kan hebben op Nederland. Er staan ook kaarten in die context geven, zoals bodemkaarten en kaarten die een indruk geven waar kansen liggen.

Hitte, zoetwatertekort en droogte

hitte

Hitte | Kennisportaal Klimaatadaptatie

​​​​​​​Op het Kennisportaal Klimaatadaptatie hitte staat meer informatie over de oorzaken en gevolgen van de toenemende hitte en over de effecten van verschillende maatregelen tegen hitte.

droogte_stowa

​​​​​​Zoetwatertekort & droogte | STOWA

​​​​​​​In dit droogtedossier staat actuele en praktisch toepasbare kennis, inzichten, tools en instrumenten over droogte, die zijn voortgekomen uit onderzoek van STOWA.

Wateroverlast

Limburgbui

Wat als de ‘Limburgbui’ op Zuid-Holland valt? (Deltares)​​​​​​​

​​​​​​​Als de ‘Limburgbui’ van juli 2021 op Zuid-Holland was gevallen, dan had deze veel schade opgeleverd. Dit blijkt uit onderzoek dat Deltares en de Provincie Zuid-Holland i.s.m. de waterschappen van Zuid-Holland, gemeenten en veiligheidsregio’s hebben uitgevoerd.

wateroverlast kennisportaal KA

Wateroverlast | Kennisportaal Klimaatadaptatie

Op het Kennisportaal Klimaatadaptatie wateroverlast staat meer informatie over de oorzaken en gevolgen van wateroverlast. Ook is informatie te vinden over effecten van verschillende maatregelen tegen wateroverlast en worden resultaten van verschillende studies op dat gebied gedeeld.

Bodemdaling

In Nederland is bodemdaling een groeiend probleem vanwege verschillende oorzaken. Deze pagina Duurzaam waterschap op de website van HHSK geeft meer informatie over dit onderwerp.