Bodemdaling

In Nederland is bodemdaling een groeiend probleem vanwege verschillende oorzaken. Op deze pagina leest u meer over dit onderwerp.

Bodemdaling kan verschillende oorzaken hebben. Een groot deel van Nederland bestaat uit veen- en kleigronden. Deze bevatten van nature veel water. Door bijvoorbeeld het droogleggen van gebieden en het gebruik van grondwater, klinken deze gronden in (de bodem wordt compacter) en zakt de bodem. Binnen ons werkgebied komt dit op meerdere plaatsen voor. Een andere oorzaak van bodemdaling is bijvoorbeeld het samenpersen van bodem door de aanleg van gebouwen en wegen. Dit zorgt ervoor dat de bodem wordt samengeperst.

Bodemdaling in Zuidplaspolder Zuidoost vertragen door waterpeilen niet aan te passen

In de Zuidplaspolder Zuidoost, het laagste deel van Nederland, is besloten om het waterpeil niet verder te verlagen om bodemdaling te vertragen. Dit is door het Algemeen bestuur vastgelegd in een wettelijk peilbesluit. Doordat de waterpeilen niet aangepast worden aan de bodemdaling, vertraagt bodemdaling, maar zal deze nog wel enige tijd doorgaan.

Bodemdaling in de Krimpenerwaard

Ook in de Krimpenerwaard vindt bodemdaling plaats. Hoe komt het dat de bodem in de Krimpenerwaard daalt? Wat zijn de gevolgen? Wat kan er aan gedaan worden? Het antwoord op deze vragen wordt gegeven in de tweedelige reportage met de naam ‘Het Dikke Water’. Deze reportage is onderdeel van de serie 'Zeespiegels'. Al eerder verschenen vier afleveringen over het effect van klimaatverandering op de stad Rotterdam.

Een korte introductievideo (trailer) geeft uitleg over de tweedelige reportage 'Het Dikke Water'.

Bekijk de introductievideo (1 minuut)

Aflevering 1: een introductie op het veen, het ontstaan van de ondergrond en de ligging van het gebied.

De Romeinen speelden al een rol, met grote gevolgen. Bodemdaling kost steeds meer miljarden en wordt (nu nog) als een groter veiligheidsrisico dan zeespiegelstijging gezien. Gebiedsmanager Jan Oostdam van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en hoogleraar Esther Stouthamer van de Universiteit Utrecht geven uitleg.

Aflevering 2: water en bodem sturend.

In aflevering 2 gaan waterschap en wetenschap dieper in op verschillende soorten oorzaken, onderzoeksmethoden en de grote zoektocht naar mogelijke oplossingen. Water en bodem moeten in Nederland sturend worden, dan kun je maar beter zorgen dat de bodem niet verder daalt.

Wilt u meer weten over bodemdaling en wat u kunt doen om het te beperken of te herstellen? Kijkt u dan op de website van het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen.