Reactie van het hoogheemraadschap

Zodra wij uw bezwaar hebben ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. We nemen binnen maximaal 18 weken een beslissing over uw bezwaar.

Daarbij zijn er een aantal stappen mogelijk:

We bespreken de situatie telefonisch met u. Soms is één telefoongesprek al voldoende om een probleem op te lossen.

In andere gevallen kan een oplossing worden gevonden in een overleg met de medewerkers die het besluit hebben genomen.

Als er geen oplossing wordt gevonden, wordt u bezwaar voorgelegd aan de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Deze commissie hoort partijen en brengt advies uit aan het college van Schieland en de Krimpenerwaard. Op basis van dit advies neemt het college een nieuw besluit (de beslissing op bezwaar). Als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar, kunt u in beroep bij de rechter.