Gebruik van grond waar het hoogheemraadschap eigenaar van is

Op verschillende plekken maken bewoners en bedrijven zonder toestemming gebruik van stukken grond waar het hoogheemraadschap eigenaar van is.

Bijvoorbeeld doordat zij een stukje grond bij hun tuin hebben betrokken. Uit onderzoek blijkt dat in veel gevallen geen afspraken zijn gemaakt over dit gebruik.

Het hoogheemraadschap wil afspraken maken met bewoners en bedrijven over het gebruik van deze grond en deze afspraken schriftelijk vastleggen. Een bewoner of bedrijf kan de grond mogelijk kopen of huren van het hoogheemraadschap. Dit kan alleen als wij de grond (nu) niet (meer) nodig hebben om ons werk te kunnen doen. Als kopen of huren niet mogelijk is, moet u de grond aan ons teruggeven.

Waarom wil het hoogheemraadschap het gebruik van grond regelen?

Het hoogheemraadschap is eigenaar van stukken grond om ons waterwerk goed te kunnen doen. Bijvoorbeeld van stroken grond langs sommige sloten, zodat wij de ruimte hebben om die te onderhouden. Het is wettelijk niet toegestaan om grond die van een ander is, te gebruiken zonder daar afspraken over te maken met de eigenaar. Daarom is het nodig om zulke situaties juridisch te regelen.

Sommige stukken grond hebben wij (nu) niet (meer) nodig om ons werk te kunnen doen. In plaats van het teruggeven van de grond krijgt de gebruiker éénmalig de kans om deze stukken grond te kopen of te huren. Hierdoor hoeft de gebruiker de grond niet te ontruimen, maar wordt hij of zij eigenaar of huurder.

Daarnaast vinden wij het niet eerlijk dat sommige mensen en bedrijven gratis gebruikmaken van de grond terwijl anderen daarvoor betalen. We willen hierin zoveel mogelijk een lijn trekken.

Hoe gaan we het gebruik van grond regelen?

Bewoners of bedrijven die zonder afspraken grond gebruiken waar het hoogheemraadschap eigenaar van is, ontvangen van ons een brief. Daarin staat welke mogelijkheden wij bieden om het gebruik van de grond te regelen. U bent niet verplicht om uit die mogelijkheden te kiezen. U kunt de grond ook aan ons teruggeven. De afspraken die we maken, zetten we in een gezamenlijke overeenkomst.

De brieven versturen wij niet allemaal tegelijk. Dit doen wij zoveel mogelijk per gebied.

Verjaring

Bent u van mening dat u door verjaring eigenaar bent geworden van de grond? Dan ontvangen wij graag bewijsmateriaal waaruit dit blijkt. Dit gaan wij dan bekijken en beoordelen.

Als sprake is van verjaring dan heeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om een schadevergoeding te eisen/vragen. De schadevergoeding kan een vergoeding in natura zijn (zoals het teruggeven van de grond) of een financiële vergoeding (ter hoogte van de grondwaarde).

Meer informatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u ons mailen via grondzaken@hhsk.nl of bellen via het algemene telefoonnummer 010 45 37 200.

Antwoordformulier grondgebruik


Vul hier de datum van vandaag in

Optie*

Sleep hier uw een bestand

Wij vinden het belangrijk dat er met uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier wordt omgegaan en dat deze gegevens op een goede manier worden beschermd. Daarom zijn wij open en eerlijk over wat wij met uw gegevens doen en waarom wij dit doen. Lees meer in de privacyverklaring op https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/privacy

Privacyverklaring*