De stad voorbereiden op extremer weer

Waterschappen en gemeenten werken samen om de stad voor te bereiden op extremer weer.

Hierbij zorgen we ervoor dat het water tijdens hevige regenbuien wordt opgevangen en langzaam de grond in verdwijnt. Daardoor voorkomen we dat het riool overstroomt.

Volgens het KNMI stijgt de temperatuur in Nederland tot en met 2050, met 1 tot 2,3 graden. Wanneer de temperatuur stijgt, neemt de hoeveelheid waterdamp in de lucht toe. Die stijgende temperaturen zorgen voor langdurige droge periodes, zwaardere stormen, zware regenval en extreme hitte.

Rotterdam voorbereiden op extremer weer

In samenwerking met gemeenten, provincie, rijksoverheid en andere waterschappen, werken we aan het voorbereiden van steden op extreme regen. Door water op te vangen en beter af te voeren. Maar ook door bijvoorbeeld daken te beplanten, zodat het binnen wat minder warm wordt.

Welke mogelijkheden er zijn zie je in de onderstaande video.

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Hulp van bewoners en bedrijven

U als eigenaar van een woning of bedrijfsgebouw, kan ook helpen de stad voor te bereiden op extremer weer. Door bijvoorbeeld uw tegels uit uw tuin te halen en water op te vangen in een regenton. Of door een tuin aan te brengen op het platte dak van uw huis, zodat uw huis koeler blijft bij extreme warmte.

Meer informatie over de maatregelen die u zelf kunt nemen vindt u onder U en het water.  

Landelijke afspraken voor steden

De plannen om steden voor te bereiden op extremer weer, zijn onderdeel van landelijke afspraken. Deze plannen staan beschreven in de Nationale Adaptatiestrategie‌ (pdf, 6,4 MB). Meer informatie en nieuws over het beleid en de ontwikkelingen is te vinden op het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptie.

Projecten in Rotterdam

Het hoogheemraadschap heeft in samenwerking met de gemeente Rotterdam maatregelen genomen om deze stad op de verandering van het klimaat voor te bereiden. Het gaat daarbij om de volgende projecten: