Naar de rechter voor beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing van het hoogheemraadschap op uw bezwaar, kunt u naar de rechter stappen.

Dit is ook mogelijk als het hoogheemraadschap niet op tijd een beslissing neemt. U moet het hoogheemraadschap er dan eerst schriftelijk op wijzen dat de beslissing niet op tijd is genomen (in gebreke stellen).

De hoofdregel is dat eerst bezwaar moet worden gemaakt voordat beroep kan worden ingesteld. Soms is er geen bezwaarschriftprocedure. Dan kunt u tegen een beslissing direct beroep instellen bij de rechter. In het besluit of de beslissing op bezwaar moet vermeld staan of u in beroep kunt gaan, waar u dit kunt doen en binnen welke termijn.

Een beroepschrift moet u richten aan Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951 3007 BM Rotterdam. Het digitaal instellen van beroep bij de rechtbank kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.