Actuele metingen waterstanden en waterkwaliteit

Op deze pagina vindt u de resultaten van al deze metingen.

De kwaliteit van het oppervlaktewater (zoals sloten, plassen en singels) wordt zowel bepaald door de samenstelling van het water (fysisch en chemisch) als door welke planten en dieren in het water leven (biologie). Om te kunnen bepalen wat de waterkwaliteit is, laat het hoogheemraadschap hier regelmatig onderzoek naar doen.

Actuele metingen water

Het hoogheemraadschap onderzoekt voortdurend de kwaliteit en de hoogte van het water (waterpeil). 

U kunt alle informatie over het water inzien op de kaart Actuele metingen water.

  • Waterhoogte
  • De hoeveelheid zout in het water (zoutgehalte)
  • De hoeveelheid regen die is gevallen (neerslag)
  • De kwaliteit van het water. Daarbij wordt gekeken naar de natuurlijke stoffen die in het water voorkomen. Maar ook of er vervuilende stoffen in het water zitten. Denk daarbij aan giffen die worden gebruikt in de tuinbouw en stoffen die veel in de fabrieken worden gebruikt.

Jaarlijks verslag van de waterkwaliteit in onze regio

Het hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard maakt ieder jaar een verslag over de kwaliteit van het water. In dit verslag staat onder andere beschreven welke stoffen in de sloten en plassen in onze regio werden gevonden. Verder beschrijft het verslag de kwaliteit van het zwemwater.

De volgende rapporten zijn beschikbaar:

Invloed van bestrijdingsmiddelen voor de tuinbouw op waterkwaliteit

Boeren en tuinders gebruiken bestrijdingsmiddelen om hun gewassen te beschermen tegen ongedierte, onkruid, schimmels en allerlei ziekten. Deze middelen komen voor een deel in het water van sloten, singels en plassen naast de kassen terecht. Het hoogheemraadschap controleert of er niet teveel van deze stoffen in het water aanwezig zijn.

In het rapport Gewasbeschermingsmiddelen staat per gebied aangegeven hoeveel van die stoffen in het water zijn gevonden. Ook wordt steeds aangegeven als er op die plekken meer van die stoffen worden gevonden dan mag.

Meer cijfers van onderzoeken

Alle onbewerkte meetgegevens zijn ook beschikbaar. Deze zijn via onderstaande links te downloaden. De bestanden zijn in het .csv-formaat. Dit formaat kan onder andere geopend worden met een spreadsheetprogramma zoals Excel.

Op aanvraag

Ook is het mogelijk om meetgegevens te verkrijgen op aanvraag. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@hhsk.nl. Het hoogheemraadschap stelt op aanvraag in principe uitsluitend onbewerkte meetgegevens ter beschikking.