Zorg voor schoon afvalwater

Het hoogheemraadschap zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven.

Dit doen we op een duurzame en zo goedkoop mogelijke manier en in samenwerking met waterpartners, zodat het water veilig kan worden geloosd op rivieren en sloten. Daarbij winnen we energie en grondstoffen terug en blijven we vernieuwen.

Dagelijks verzamelen wij miljoenen liters afvalwater waar wij vervolgens schoon water van maken. Dat doen we in ons gebied 24/7 met het afvalwater van 650.000 mensen. Wanneer het niet regent komt er dagelijks 250 miljoen liter afvalwater naar de zuiveringen, oftewel 100 volle olympische zwembaden. Bij een stevige regendag loopt dat op tot mogelijk het dubbele.

Het afvalwater komt via de leidingen van huizen en bedrijven in de riolering terecht. Daarna pompen we het water met rioolgemalen en leidingen naar een zuivering, in samenwerking met de gemeentes. Zij zamelen het water in via de riolering en wij pompen het naar de afvalwaterzuiveringen. Hiervoor gebruiken we 23 rioolgemalen en 82 kilometer persleiding.

Het gezuiverde water gaat terug de natuur in. De kleine zuiveringen laten het water in de polders lopen, de grotere in de rivieren. Het gezuiverde water moet wel aan bepaalde eisen voldoen. Deze eisen zijn vastgelegd in de wet, de waterbeheerder controleert dit.

Hoe zuiveren we het afvalwater?

Voor het zuiveren van het afvalwater maken we onder andere gebruik van micro-organismen zoals bacteriën. In grote bakken mengen we het afvalwater met vele miljoenen bacteriën en blazen we er lucht bij. Deze bacteriën verwijderen het grootste deel van het vuil uit het water; ze gebruiken het vuil als voedsel. Hierdoor komen er steeds meer bacteriën in deze bakken en die moeten worden afgevoerd. Een deel van deze bacteriemassa (deze massa wordt slib genoemd) halen we uit de bakken en pompen we naar de zogenaamde slibgistingstanks, waar we het samen met het vaste vuil uit de riolering vergisten.

Energie uit afvalwater

Het slib zetten we deels om in biogas; de rest ontwateren we en laten we verbranden bij HVC in Dordrecht. Het biogas gebruiken we om warmte en elektriciteit op te wekken. De warmte zetten we in voor dit proces zelf en de elektriciteit laat de vele pompen, ventilatoren en compressoren draaien. Alle benodigde elektriciteit voor afvalwaterzuiveringen wekken we zelf op: circa 6.000.000 kWh. Daarmee veranderde de zuiveringsinstallatie in Capelle aan den IJssel (Kralingseveer) in een Energiefabriek.

Op het terrein van onze grootste afvalwaterzuivering Kralingseveer staat een windmolen van HVC (slibverwerker) die jaarlijks ruim 6.000.000 kWh produceert.

Zuiveren van afvalwater vraagt om energie, die we dus grotendeels zelf produceren op de zuivering Kralingseveer. We wekken ook steeds meer eigen elektriciteit op via zonnepanelen. In 2020 zijn de eerste zonnepanelen neergelegd op het terrein van de zuiveringen Groenedijk en Kortenoord. Verder wekken de zuiveringen Kralingseveer en De Groote Zaag duurzame elektriciteit op. In totaal zijn de zonnepanelen goed voor een jaarlijkse productie van ongeveer 2.500.000 kWh.

Meerjarenstrategie slibverwerking

Voor 2022-2028 heeft HVC een meerjarenstrategie slibverwerking geschreven. Als u hier interesse in heeft, dan kunt u dit document (82 pagina's) bij ons opvragen via info@hhsk.nl.