Wonen en werken aan een dijk

Regels voor wonen en werken aan een dijk.

Wanneer u op of aan een dijk woont of werkt, heeft u te maken met de regels die onze dijken beschermen. U mag bijvoorbeeld niet zomaar bomen planten of kabels trekken naar uw huis. Soms is zelfs toestemming nodig voor een verbouwing van uw woning. 

Zo kunnen we er voor zorgen dat we de dijk goed kunnen onderhouden en dat er ruimte vrij blijft om deze te versterken.

Regels over het gebruik van dijken

Voor veel activiteiten op een dijk is een vergunning nodig. In de onze beleidsregels voor vergunningverlening staat wanneer en onder welke voorwaarden u een vergunning kunt krijgen.

Vergunning aanvragen

Op basis van de informatie in de Waterschapsverordening kunt u bepalen of u een vergunning nodig hebt voor werkzaamheden. Meer informatie hierover vindt u onder Aanvragen en melden.