Wonen en werken aan een dijk

Regels voor wonen en werken aan een dijk.

Wanneer u op of aan een dijk woont of werkt, heeft u te maken met de regels die onze dijken beschermen. U mag bijvoorbeeld niet zomaar bomen planten of kabels trekken naar uw huis. Soms is zelfs toestemming nodig voor een verbouwing van uw woning. 

Zo kunnen we er voor zorgen dat we de dijk goed kunnen onderhouden en dat er ruimte vrij blijft om deze te versterken.

Regels over het gebruik van dijken

Voor veel activiteiten op een dijk is een vergunning nodig. In de onze regels staat wanneer en onder welke voorwaarden u een vergunning kunt krijgen. Specifiek is dat uitgewerkt voor de volgende onderwerpen:

  • Bebouwing
  • Kabels en leidingen
  • Bomen en beplanten
  • Op- en afritten
  • Trappen
  • Bodemenergiesystemen

Vergunning aanvragen

Op basis van de informatie in de keur en leggers kunt u bepalen of u een vergunning nodig hebt voor werkzaamheden. Meer informatie hierover vindt u onder Aanvragen en melden.

Om te bepalen of u een vergunning nodig hebt, kunt u ook gebruikmaken van het Omgevingsloket Online. U moet hiervoor inloggen met uw DigiD.

Werkzaamheden waarvoor geen vergunning nodig is, maar die u wel moet melden

Er zijn ook werkzaamheden waarvoor u geen vergunning hoeft aan te vragen. Het is voldoende om deze aan ons te melden. Deze activiteiten staan omschreven in algemene regels.

Wonen aan een dijk

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren