Precariobelasting betalen

Het hoogheemraadschap mag precariobelasting heffen. Deze belasting moet worden betaald voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven grond (of water) van het hoogheemraadschap.

Wanneer en wat moet u betalen? U leest het in de Verordening precariobelasting Schieland en de Krimpenerwaard.

Waar­om pre­ca­rio­be­las­ting

Precariobelasting beschermt het eigendomsrecht van het hoogheemraadschap. Precariobelasting betaalt u voor het hebben of aanleggen van bijvoorbeeld: bruggen, dammen, steigers, vlonders, ligplaatsen en (woon)boten, die onder, op of boven eigendom van het hoogheemraadschap liggen. Het maakt daarbij niet uit of u hiervoor wel of geen toestemming van het hoogheemraadschap heeft.

Hoe be­taalt u pre­ca­rio­be­las­ting

Voor de betaling van precario ontvangt u een belastingaanslag. De Regionale Belasting Groep (de RBG) verstuurt deze aanslag. Hierin kunt u lezen waarvoor u de belasting moet betalen en is ook aangegeven hoe u bezwaar kan maken als u het niet eens bent met de belastingaanslag.