Zienswijze indienen

Als de inspraakprocedure wordt gevolgd, kunnen inwoners en belanghebbenden gedurende de terinzagetermijn hun zienswijzen over het ontwerp van een besluit indienen.

Een zienswijze kan zowel schriftelijk als mondeling ingediend worden. De zienswijze wordt vervolgens meegewogen in de uiteindelijke besluitvorming.

Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan: het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard Postbus 4059 3006 AB Rotterdam.

Voor het geven van een mondelinge reactie kunt u het beste een afspraak maken met het hoogheemraadschap via 010 45 37 200.